Sura 93: Förmiddagen (Al-Duhaa)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Vid förmiddagen.

2. Vid natten när den faller.

3. Er Herre övergav dig aldrig, ej heller glömde Han.

4. Livet Efter Detta är mycket bättre än detta första (livet) för dig.

5. Och er Herre kommer att ge dig tillräckligt; Du kommer att vara nöjd.

6. Fann Han inte dig föräldralös, och Han gav dig ett hem?

7. Han fann dig vilse, och vägledde dig.

8. Han fann dig fattig, och gjorde dig rik.

9. Därför, ska du inte försaka den föräldralöse.

10. Ej heller ska du tillrättavisa tiggaren.

11. Du ska tillkännage välsignelsen som din Herre gett dig.

 

Läs sura 94