Kvinnor och politik

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Kvinnor och politik

En av de mest kontroversiella frågorna i Islam för de som inte känner till SANNA Islam är vilken roll kvinnan har i det politiska systemet, eller när det gäller ledarskap. Kan en kvinna inneha en ledarskapsroll? Är det förbjudet?

Svaret kommer att vara annorlunda om man tittar i Guds bok, Koranen, från om man tittar i de böcker som framställts av människor, Hadith, som skrevs ca 250 år efter profetens död.

När Gud skildrar en historia för oss i Koranen, gör Han inte det bara för att underhålla oss, men för att lära oss en läxa.

”Vi skildrar för er den mest exakta historien genom uppenbarelsen av denna Koran. Före detta var ni helt omedvetna.” (Koranen 12:3)

”I deras historia finns en lärdom för de som besitter intelligens…” (Koranen 12:111)

Rollen en viktig kvinna fyllde i världens historia liksom i Muslimernas ögon, är den av Belquees, Drottningen av Saba (se Koranen 27:22-44). Gud nämnde hennes historia i Koranen för att låta oss veta att en kvinna i en ledande position inte är stötande vad Gud beträffar. Hon representerade en demokratisk härskare som konsulterade med sitt folk innan hon fattade viktiga beslut (se Koranen 27:29). Hon besökte Salomon, talade med honom, och fattade beslut för sig själv och sitt folk, utan att gömma sig bakom väggar, eller blygt stå bakom en annan man.

Efter att ha bevittnat vad Gud gett Salomon blev hon underkastad (Muslim), medan hon fortfarande var drottningen av Saba.

”Hon blev tillsagd, ’Gå in i palatset.’ När hon såg dess inredning trodde hon att det var en pool med vatten, och hon (drog upp sin klänning) blottande sina ben. Han sa, ”Denna inredning är nu lagd med kristall.” Hon sa, ”Min Herre, jag har kränkt min själ. Jag underkastar mig nu Gud, universums Herre, tillsammans med Salomon.” (Koranen 27:44)

Här bevittnar vi en av de första Muslimska kvinnorna som härskade över en nation, och styrde dem som drottningen av Saba.

Lär vi oss en läxa från Koranen? Det borde vi göra. Läxan är att Gud i Koranen aldrig begränsat en kvinna från en ledande position. I motsats till vad de traditionella Muslimska lärda och Hadith lär ut, är en kvinna i en ledande position inte emot Guds system eller emot Koranen. Den kan vara emot de chauvinistiska åsikterna av de män som skrev de korrumperade historierna Hadith. Vad lär de människogjorda böckerna ut, Hadith, om kvinnor i ledarställningar?

Helt det motsatta, och de påstår att Hadith inte strider mot Koranen.

Profeten Muhammed skulle aldrig ha bestridit Koranen, men de som hittade på dessa historier om honom gjorde det. I en av de mest känna Hadith, som ofta tas fram när en Muslimsk kvinna söker högre utbildning eller en högre ställning i sin karriär, berättade en man vid namn Abu Bakr en Hadith rapporterad i Bukhary, som påstår att ett samhälle som styrs av en kvinna aldrig kommer att lyckas.

Det felaktiga med denna Hadith bevisas inte bara genom historien, men också i det faktum att Abu Bakr själv enligt rapporter i de Muslimska historieböckerna straffades offentligt för att vittna falskt. Trots denna kända historia om falsk vittnesbörd, tog inte Bukhary bort hans Hadith från sina samlade Hadith i motsats till reglerna Bukhary själv påstod sig följa. En sådan bärare av falsk vittnesbörd skulle aldrig någonsin tillåtas vara, eller accepteras som ett vittne, enligt Koranen 24:4. Bukhary följde inte Koranen eller sina egna regler. Antagligen tyckte han om förnedringen av kvinnor som han fann i dessa falska påståenden.

Vi behöver bara titta på vad Gud lär oss i SIN BÄSTA HADITH BOK, och inte vad de män som hittade på alla Hadith försöker förvirra oss med. Var och en av oss har ett val, antingen tro på Gud och Hans bok, eller tro på Bukhary och andra män som bestrider Koranen.

Endast de som väljer Gud kommer att lyckas.