APPENDIX 9

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 9 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

Abraham: Ursprunglig Budbärare av Islam


En av de allmänt vedertagna myterna är att Muhammed grundade islam. Trots att Islam, underkastelse till endast Gud, är den enda religionen Gud känns vid sedan Adams tid (3:9, 85), beskrivs Abraham i Koranen som den som först använde ordet ”Islam” och den som kallade oss ”Muslimer” (22:78). Abrahams exemplariska underkastelse till Gud demonstreras i hans omtalade villighet att offra sin enda son, Ismael, när han trodde att det var GUDs befallning. Som det visar sig, var den sådan befallning i realiteten från Satan.

Gud Beordrade Aldrig Abraham att Offra Sin Son

Gud är Den Nådigaste. Han kränker aldrig Sin egen lag (7:28). Den som tror att Gud beordrade Abraham att döda sin son, kan omöjligt klara sig tillbaka till GUDs Himmel. Sådana onda tankar om Gud är enormt hädiska. Ingenstans i Koranen ser vi att Gud beordrade Abraham att döda sin son. Tvärtom ingrep Gud för att rädda Abraham och Ismael från Satans plot (37:107), och Han sade till Abraham: ”Du trodde drömmen” (37:105). Utav tvekan var det en dröm inspirerad av Satan. Gud oåterkalleliga lag är: ”Gud förespråkar aldrig synd” (7:28).

Millat Ibrahîm

Islam kallas ”Millat Ibrahîm” (Abrahams Religion) i hela Koranen (2:130, 135; 3:95; 4:125; 6:161; 12:37-38; 16:123; 21:73; 22:78). Därutöver informerar Koranen oss om att Muhammed var en person som följde Abraham (16:123).

På grund av en allmän okunskap om att Abraham var den ursprungliga budbäraren av Islam, utmanar många så-kallade Muslimer Gud: ”Om Koranen är komplett och fullt detaljerad (som Gud påstår), vart kan vi då hitta antalet Rak’ahs (enheter) i var och en av kontaktbönerna (Salat)?” Vi lär oss i Koranen att alla religiösa seder i Islam redan var etablerade före Koranens uppenbarelse (8:35, 9:54, 16:123, 21:73, 22:27, 28:27). Vers 16:123 är ett direkt bevis på att alla religiösa seder i islam var intakta när Muhammed föddes. Muhammed ålades att följa ”följa Abrahams religion.” Om jag ber dig köpa en färg-TV, är det under antagandet att du vet vad en färg-TV är. Likaledes, när Gud beordrade Muhammed att följa Abrahams religion (16:123), måste sådana seder ha varit väl kända.

Ett annat bevis på gudomligt bevarande av de Islamiska sederna som gavs till Abraham, är det ”Universala Accepterandet” av sådan seder. Det råder ingen fråga om antalet Rak’has i alla fem dagliga böner. Detta är ett bevis på gudomligt bevarande av Salat. Koranens matematiska kod bekräftar antalet Rak’has i de fem bönerna 2, 4, 4, 3, 4, vardera. Talet 24434 är delbart med 19.

Koranen hanterar endast de seder som förvrängts. Ett exempel är den förvrängda tvagningen, som återställs i 5:6 till sina ursprungliga fyra steg. Röstläget under kontaktbönerna (Salat) förvanskades – många Muslimer ber tyst. Detta korrigerades i Koranen, 17:110. Fastan i Ramadan modifierades i Koranen till att tillåta samlag på natten (2:187). Zakat återställs i 6:141, och Hajj återställs till de fyra korrekta månaderna (se Appendix 15).