APPENDIX 8

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 8 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

Myten om Medling


Att tro att någon, förutom Gud, kan medla för vår skull, för att få våra synder förlåtna och våra önskemål uppfyllda, är att utse medarbetare åt Gud. Detta är idoldyrkan. Koranen förkunnar att ”All medling tillhör Gud” (39:44), och att det inte kommer att finnas ”någon medling på Domedagen” (2:254).

Myten om medling är en av Satans mest effektiva trick för att lura miljontals människor in i idoldyrkan. Miljontals Kristna tror att Jesus kommer att medla för dem hos Gud, och miljontals Muslimer tror att Muhammed kommer att medla på deras vägnar. Följaktligen idoliserar dessa människor Jesus och Muhammed.

Föreställningen om medling är ytterst ologisk. De som tror på Muhammeds medling till exempel, hävdar att han kommer att be Gud om att förlåta dem och släppa in dem i Paradiset. De ser Muhammed välja ut kandidater för sin medling på Domedagen. Om man frågar de som tror på medling: ”Hur kommer Muhammed att känna igen dem som förtjänar hans medling?” säger de, ”Gud kommer att tala om det för honom!” Enligt detta koncept, kommer en person att gå till Muhammed och be om hans medling. Muhammed kommer då att fråga Gud om denna person förtjänar hans medling eller ej. Gud kommer då att informera Muhammed om att denna person förtjänar att komma till Paradiset. Muhammed kommer då att vända sig om mot Gud och tala om att denna person förtjänar att komma till Paradiset! Hädelsen är uppenbar; de som tror på medling gör Gud till en sekreterare åt Muhammed. Prisad vare Gud.

Eftersom Koranen är den mest exakta boken, förklarar den att alla i Paradiset kommer att medla på sina kärastes vägnar: ”Snälla Gud, släpp in min mor i Paradiset.” Denna medling kommer att fungera om personens mor förtjänat att komma in i Paradiset (2:255, 2:109, 21:28). Alltså är medling, trots att det kommer ske på detta viset, fullständigt meningslös.

Vi lär oss i Koranen att Abraham, GUDs älskade vän, inte kunde medla på sin fars vägnar (9:114). Noak kunde inte medla på sin sons vägnar (11:46). Muhammed kunde inte medla på sin farbrors vägnar (11:1-3) eller släktingar (9:80). Vad får någon att tro att en profet eller ett helgon kommer att medla för en fullkomlig främling?! Se även 2:48, 123; 6:51, 70, 94; 7:53; 10:3; 19:87; 26:100; 30:13; 32:4; 36:23; 39:44; 40:18; 43:86; 53:26, och 74:48.