Sura 105: Elefanten (Al-Feel)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Har ni lagt märke till vad er Herre gjorde med elefantens folk?

2. Lät Han inte deras planer slå tillbaka?

3. Han sände svärmar av fåglar över dem.

4. Som öste hårda stenar över dem.

5. Han gjorde dem till något som liknade söndertuggat hö.

 

Läs sura 106