Sura 80: Han Rynkade På Pannan (´Abasa)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Han (Muhammed) rynkade på pannan och vände sig bort.

2. När den blinde mannen kom till honom.

3. Hur vet du? Han kanske renar sig själv.

4. Eller så kanske han tar sig i akt och drar nytta av budskapet.

5. Angående den rike mannen.

6. Gav du honom din uppmärksamhet.

7. Trots att du inte kunde garantera hans frälsning.

8. Den som angeläget kom till dig.

9. Och verkligen är full av vördnad.

10. Honom ignorerade du.

11. I sanning, detta är en påminnelse.

12. Alla som vill ska ta sig i akt.

13. I ärbara skrifter.

14. Ädla och rena.

15. (Nerskrivna) av budbärares händer.

16. Som är ärbara och rättfärdiga.

17. Ve människan; han är så otacksam!

18. Vad skapade Han honom från?

19. Från en liten droppe, skapar Han och gestaltar honom.

20. Därefter visar Han vägen för honom.

21. Därnäst sätter Han honom i döden och i graven.

22. När Han vill, återupplivar Han honom.

23. Han ska upprätthålla Hans budord.

24. Låt människan reflektera över sin mat!

25. Vi öser rikligt med vatten.

26. Därefter klyver vi jorden. 

27. Vi odlar frön i den.

28. Vindruvor och bete.

29. Oliver och palmer.

30. En variation av fruktträdgårdar.

31. Frukter och grönsaker.

32. För att förse er och era djur med uppehälle.

33. Sedan, när slaget infinner sig.

34. Det är dagen man flyr från sin bror.

35. Från sin mor och far.

36. Från sin maka och sina barn.

37. Var och en av dem, på den dagen, oroar sig för sitt eget öde.

38. Vissa ansikten kommer att vara lyckliga på den dagen.

39. I skratt och fulla av glädje.

40. Andra ansikten på den dagen, kommer att vara täckta av bedrövelse.

41. Överväldigade av ånger.

42. Dessa är de onda icke troende.

 

Läs sura 81