Sura 110: Triumf (Al-Nassr)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. När triumf kommer från GUD, och seger.

2. Kommer ni att se människorna anta Guds religion i klungor.

3. Ni ska glorifiera och prisa er Herre, och be Honom om förlåtelse. Han är Frälsaren.

*110:1-3 Denna sista sura, kronologiskt sett, 
består av 19 Arabiska ord (se 96:1)
och den första versen består av 19 bokstäver. 
Detta indikerar att denna generation av troende 
kommer att uppnå den seger som utlovats. 
Underkastelse (sanna Islam) 
kommer att segra över hela världen (48:28).

 

Läs sura 111