Abraham

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

Abraham och Offret: Gud beordrade aldrig Abraham att offra sin son
(Eid-ul-Adha)

I år kommer över en miljard Muslimer runt om i världen fira den Islamiska högtiden Eid-ul-Adha, Offerfestivalen. Festivalen kommer efter att Hajj fullgjorts, den Heliga Vallfärden till Mekka.

De flesta av oss som vuxit upp i den Muslimska världen har lärt oss att orsaken till att man firar Hajj-säsongen (vallfärden) har att göra med att Abraham byggde Kaaba och även försökte offra sin son Ismail.

Muslimska Lärda har lärt Muslimerna att Gud inspirerade Abraham att offra sin son Ismail genom att slakta honom med en kniv.

Medan detta hemska brott av en far som dödar sin egen son nämns i Bibeln, stöds det inte av Koranen. Dessa läror av Muslimska Lärda reflekterar bara den Judiska påverkan på de tidiga Muslimska lärda. Judiska influenser kund inte påverka Guds ord i Koranen, men fann sin väg in i Hadith böckerna som skrevs 200 år efter profetens död. Profeten var då inte där för att förkasta alla falska läror i dem.

I stället för att lära ut Koranen, försökte dessa lärda förklara Koranen genom att använda Bibeln, trots den information de fått av Gud i Koranen. Koranen förklarar att Bibeln korrumperats och endast ska betraktas i Koranens ljus och inte tvärtom. Bibeln lär ut att Gud beordrade Abraham att offra sin son genom att slakta honom med en kniv. Detta är emellertid inte vad Koranen lär ut.

I själva verket lär Bibeln ut att Abraham beordrades av Gud att offra sin ENDA son Isak (vilket i sig självt motsäger Bibeln, som lär ut att Isak inte var den ende sonen, och att Ismail var den äldre sonen).

Denna lära i Bibeln (och av Muslimska lärda) är emot Koranens läror. De som verkligen tror på Koranen kommer att upprätthålla sanningen i Koranen över vilken annan bok som helst, och över vilken religiöst lärds åsikt som helst.

Varför strider denna lära emot Koranen och Islam?

(1) Koranen lär oss att Gud aldrig förespråkar ondska. Se 7:28 och 16:90. Det är Satan som förespråkar ondska och orättfärdighet (24:21). Att en far skulle slakta sin son, är en ondska som inte kan komma från Gud. Det kan endast komma från Satan.

(2) Koranen säger aldrig att Gud beordrade Abraham att döda (offra) sin son. I stället lär Koranen oss att Abraham hade en dröm i vilken han såg sig själv offra sin son. Abraham trodde på drömmen och TRODDE att drömmen var från Gud (Koranen säger aldrig att drömmen var från Gud). Ordvalet i Koranen är mycket viktigt. Inget ord valdes av en slump eller utan kontroll. Vartenda ord och uttryck valdes avsiktligt av Gud.

(3) På grund av att Abraham trodde att drömmen var från Gud och att han tänkte offra sin son Ismail, sände Gud lammet till honom att offras i stället, och för att rädda sonen, och det heliga förhållandet mellan en far och en son.

(4) Ingenstans i Koranen säger Gud att det var Han som sa till Abraham att offra sin son. Ingenstans i Koranen säger Gud att det var Han som gav Abraham drömmen. Gud glömmer inte och Han väljer inte Sina ord förutom för en specifik anledning.

(5) De som vet vem Gud är och som uppskattar Honom, vet att Gud aldrig skulle be oss göra något ondskefullt eller att begå grova brott som hårt straffa av Gud och av de mänskliga samhällena.

(6) Det var sagorna och den sjuka fantasin hos en del historiker under påverkan av de Judar som infiltrerat Islam, som försökte få allmänheten att förkasta Koranens läror och acceptera de korrumperade lärorna i Bibeln.

(7) Det är dags att gå tillbaka till Koranen och att se sanningen. Det är dags att förkasta de korrumperade lärorna av de lärda och lära ut sanningen om Koranen. Gud beordrade aldrig Abraham att offra sin egen son.

(8) Det är dags att tro på Gud i stället för att tro på mänskligt påhittade eller mänskligt korrumperade böcker.

Vad säger Koranen?

När han vuxit tillräckligt för att arbeta med honom, sa han, ”Min son, jag ser i en dröm att jag offrar dig. Vad tror du?” Han sa, ”O min far, gör vad du beordrats göra. Båda underkastade sig, och han satte ned hans panna (för att offra honom). Vi ropade på honom: ”O Abraham. ”Du har trott drömmen.” På så sätt belönar vi de rättfärdiga. Detta var verkligen ett prövande test. Vi ersatte (Ismail) genom att sätta ett djuroffer i stället. Och vi bevarade hans historia för kommande generationer. Frid vara över Abraham. På så sätt belönar vi de rättfärdiga. Han är en av våra troende tjänare.
(37:102-111)

Vad säger Bibeln?

Och det föll sig efter dessa saker, att Gud lockade Abraham, och sa till honom, Abraham; och han sa, Se, (här är) jag. Och han sade, Ta nu din son, din ende (son) Isak, som du älskar, och gå in i landet Moriah: och offra honom där ett brännoffer på ett av bergen som jag kommer att namnge efter dig.
(Femte Moseboken, 22:1-2)