Sura 108: Gåva (Al-Kawthar)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Vi har välsignat dig med mången gåva.

2. Därför ska du be till din Herre (Salat), och ge till välgörenhet.

3. Din motståndare kommer att förlora.

 

Läs sura 109