Sura 108: Gåva (Al-Kawthar)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Vi har välsignat dig med mången gåva.

2. Därför ska du be till er Herre (Salat), och ge till välgörenhet.

3. Din motståndare kommer att vara förlorare.

 

Läs sura 109