Sura 108: Gåva (Al-Kawthar)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Sura 108: Gåva (Al-Kawthar)

1. Vi har välsignat dig med mången gåva.

2. Därför ska du be till er Herre (Salat), och ge till välgörenhet.

3. Din motståndare kommer att vara förlorare.