APPENDIX 36

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 36 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

Till Vilket Pris En Stor Nation

Om skriftens folk (Judar, Kristna, och Muslimer) tror och bibehåller ett rättfärdigt liv, kommer vi att lindra deras synder och ge dem tillträde till den lycksaliga Himlen. Hade de iakttagait Toran, Evangeliet, och det som uppenbarats för dem häri från deras Herre, skulle de ha åtnjutit gåvor från ovan, och från under deras fötter. En del av dem är rättfärdiga, men dem flesta av dem begår ondska. (5:65-66)

Om endast människorna från de olika grupperna trodde och bibehöll ett rättfärdigt liv, skulle vi ha välsignat dem med välsignelser från himlen och från jorden. (7:96)

Gud är Den som kontrollerar er lycka, eller misär.
… Gud är Den som gör er rika eller fattiga. (53:43, 48)

En nation som upprätthåller GUDs lagar garanteras anseende bland världens nationer, seger, framgång, och lycka (10:62-64, 16:97, 24:55, 41:30-31). Å andra sidan, ådrar sig en nation som kränker GUDs lagar ett miserabelt liv (20:124). En nation som upprätthåller GUDs lagar garanteras bli en mäktig nation. Detta är inte bara en idealistisk dröm; eftersom Gud har absolut kontroll (10:61), är Hans garantier och löften utförda. En nation som upprätthåller GUDs lagar karaktäriseras av:

1. Maximal frihet för folket – religionsfrihet, yttrandefrihet, frihet att resa, och ekonomisk frihet (2:256, 10:99, 88:21-22).

2. Garanterade mänskliga rättigheter för alla människor, oavsett ras, färg, trosbekännelse, sociala status, ekonomiska situation, eller politisk tillhörighet (5:8, 49:13).

3. Framgång för alla människor. GUDs ekonomiska system är baserat på konstant cirkulation av rikedom, inget ocker, och produktiva investeringar. Ickeproduktiv ekonomi, såsom hasardspel, lotterier, och lån med höga räntor, är inte tillåtna (2:275-7, 59:7).

4. Social rättvisa för alla. På grund av den obligatoriska välgörenheten (Zakat), behöver ingen vara hungrig eller utan tak över huvudet (2:215, 70:24-25, 107:1-7).

5. Ett politiskt system baserat på enhällig överenskommelse. Genom ömsesidig konsultation och yttrandefrihet, övertygar en sida alla som deltager i diskussionen i en fråga. Slutresultatet är ett ömsesidigt beslut, inte åsikten av en 51%-ig majoritet, nertryckt i halsen på den övriga 49%-iga minoriteten (42:38).

6. Ett samhälle som upprätthåller och bibehåller de hösta normerna för moraliskt beteende. Det kommer att finnas starka familjer, ingen alkoholism, inga olagliga droger, inga olaga graviditeter, inga aborter, och praktiskt taget inga skilsmässor.

7. Maximal hänsyn för människors liv och egendom. Därför kommer det inte att finnas några brott mot människors liv och egendom.

8. Allmän förekomst av kärlek, artighet, frid, och ömsesidig respekt bland människorna, och mellan denna nation och andra världsliga samhällen (3:110, 60:8-9).

9. Miljövårdsskydd garanteras genom bevaring och förbud mot slösaktiga vanor (30:41).