Sura 112: Fullkomlighet (Al-Ikhlaas)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Proklamera: “Han är Den ende GUDen.

2. “Den fullkomlige GUDen.

3. “Aldrig har Han fött. Ej heller är Han född.

4. “Ingen kan jämföras med Honom.”

 

Läs sura 113