Sura 83: Bedragarna (Al-Mutaffifeen)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Ve bedragarna.

2. Som kräver fulla mått när de ska få något av människorna.

3. Men när de ska ge dem mått eller vikter, luras de.

4. Vet de inte att de kommer att återupplivas?

5. På en storslagen dag?

6. Det är dagen då alla människor kommer att stå inför universums Herre.

Numeriskt Strukturerade Böcker

7. I sanning, är de ondas bok i Sijjeen.

8. Vet ni vad Sijjeen är?

9. En numeriskt strukturerad bok.

10. Ve de som förkastar på den dagen.

11. De tror inte på Domedagen.

12. Ingen tvivlar på den förutom de som överträder, de syndiga.

13. När våra uppenbarelser reciteras för honom, säger han, ”Sagor från det förflutna!”

14. Deras hjärtan har verkligen täckts av deras synder.

15. De kommer sannerligen att isoleras, på den dagen, från sin Herre.

16. Då kommer de att kastas in i Helvetet.

17. De kommer att bli tillsagda, ”Detta är vad ni brukade förneka.”

18. I sanning, kommer de rättfärdigas bok att vara i ’Elleyyeen.

19. Vet ni vad ’Elleyyeen är?

20. En numeriskt strukturerad bok.

21. Som kommer att bevittnas av de nära Mig.

22. De rättfärdiga har förtjänat lycksalighet.

23. På luxuösa möbler iakttager de.

24. Man kan känna igen lycksalighetens glädje i deras ansikten.

25. Deras drycker kommer att kryddas med nektar.

26. Dess krydda är som musk. Detta är vad de tävlande borde tävla för.

27. Blandat däri kommer att vara speciella smaker.

28. Från en källa reserverad för de nära Mig.

29. De onda brukade skratta åt de som trodde.

30. När de passerade dem, brukade de peka finger.

31. När de samlades med sitt folk, brukade de håna.

32. Alltid när de såg dem sa de, ”Dessa människor har gått långt vilse!

33. ”Inte har de några (osynliga) vakter.”

34. Idag skrattar de som trodde åt de icke troende.

35. På luxuösa möbler betraktar de.

36. Säkerligen, ersätts de icke troende för allt de har gjort.

 

Läs sura 84