Sura 107: Välgörenhet (Al-Maa’oon)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Vet du vem som verkligen avvisar tron?

2. Det är den som behandlar de föräldralösa illa.

3. Och som inte förespråkar bespisningen av de fattiga.

4. Och ve de som iakttager kontaktbönerna (Salat)-

5. som är helt tanklösa över sina böner.

6. De bara visar upp sig.

7. Och de förbjuder välgörenhet.

 

Läs sura 108