Sura 82: Splittrandet (Al-Infitaar)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. När himlen splittras.

2. Planeterna skingras.

3. Oceanerna exploderas.

4. Gravarna öppnas.

5. Kommer varje själ att få veta vad som förde den framåt och vad som förde den bakåt.

Reflektera över Guds Skapelser

6. O du människa, vad avledde dig från din Herre, den Mest Ärbare?

7. Den som skapade dig, formgav dig, och fulländade dig.

8. I vilken form Han än valde, konstruerade Han den.

9. Ni tror verkligen inte på religionen.

10. Omedvetna om det faktum att det finns (osynliga) vakter omkring er.

11. De är ärliga registrerare.

12. De registrerar allt ni gör.

13. De gudfruktiga har säkerligen förtjänat lycksalighet.

14. Medan de onda har förtjänat Helvetet.

15. Kommer att ådra sig det på Domedagen.

16. Aldrig lämnar de det.

17. Mäktig är Domedagen.

18. Vilken dag; Domedagen!

19. Det är dagen då ingen själ kan hjälpa en annan själ, och alla beslut, på den dagen, kommer att tillhöra GUD.

 

Läs sura 83