Sura 70: Höjderna (Al-Ma’aarej)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. En som undrar kanske betvivlar det oundvikliga straffet.

2. För de icke troende, kan ingen stoppa det.

3. Från GUD; Besittare av den högsta Höjden.

4. Änglarna, med sina rapporter, klättrar till Honom på en dag som motsvarar femtio tusen år.

5. Därför ska du ta din tillflykt i överseende tålamod.

6. För de ser det mycket avlägset.

7. Medan vi ser det väldigt nära.

8. Den dagen kommer då skyn kommer att vara som smälta stenar.

9. Bergen kommer att vara som fluffig ylle.

10. Ingen vän kommer att bry sig om sin nära vän.

11. När de ser dem, kommer den skyldige önska att han kunde ge sina egna barn som lösen, för att bespara honom straffet på den dagen.

12. Även sin maka och sin bror.

13. Till och med hela sin stam, som uppfostrat honom.

14. Till och med alla människor på jorden, om det kunde rädda honom.

15. Nej; den står i lågor.

16. Ivrig att brinna.

17. Den ropar på de som vände sig bort.

18. De som samlade på hög och räknade.

19. Människan är verkligen ängslig.

20. Om drabbad av motgång, förtvivlad.

21. Om välsignad med rikedom, snål.

22. Förutom de som dyrkar.

23. Som alltid iakttager sina kontakt böner (Salat).

24. En del av deras pengar sätts åt sidan.

25. Till de fattiga och de behövande.

26. De tror på Domedagen.

27. De vördar sin Herres vedergällning.

28. Deras Herres gengäld tas inte för givet.

29. De bibehåller sin kyskhet.

30. (De har relationer) endast med sina makar, eller vad som lagligen är deras –

31. den som överträder dessa gränser är en syndare.

32. Och de troende håller sitt ord; de är pålitliga.

33. Deras vittnesmål är sanningsenligt.

34. De iakttager alltid sina kontakt böner (Salat) i tid.

35. De har förtjänat en ärbar position i Paradiset.

36. Vad är det som hindrar de som inte trodde från att förena sig med er?

37. Till höger och till vänster, flyr de.

38. Hur kan någon av dem förvänta sig att komma in i det lycksaliga Paradiset?

39. Aldrig; vi skapade dem och de vet från vad.

40. Jag svär högtidligt vid Herren av alla öst och alla väst; vi är kapabla –

41. att ersätta er med bättre människor, vi kan aldrig besegras.

42. Därför, låt dem famla och leka, tills de möter dagen som väntar dem.

43. Det är på den dagen som de hastigt kommer ut ur gravarna, som om de lotsades till (offer) altarna.

44. Med kuvad blick, kommer skam att överhölja dem. Det är dagen som väntar dem.

 

Läs sura 71