Sura 109: De Som Inte Tror (Al-Kaaferoon)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Säg, “O ni som inte tror.

2. “Jag dyrkar inte det ni dyrkar.

3. “Ej heller dyrkar ni det jag dyrkar.

4. “Ej heller kommer jag någonsin att dyrka det ni dyrkar.

5. “Ej heller kommer ni någonsin att dyrka det jag dyrkar.

6. “Ni har er religion, och jag har min religion.

 

Läs sura 110