Sura 91: Solen (Al-Shams)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Vid solen och dess ljus.

2. Månen som följer den.

3. Dagen som avslöjar.

4. Natten som täcker.

5. Skyn och Han som byggde den.

6. Jorden och Han som upprätthåller den.

7. Själen och Han som skapade den.

8. Och sedan visade den vad som är av ondo och vad som är av godo.

9. Framgångsrik är den som räddar den.

10. Misslyckas gör den som försummar den.

11. Thamoûds otro orsakade dem att överträda.

12. De följde de värsta ibland dem.

13. Guds budbärare sa till dem, ”Detta är Guds kamel; låt henne dricka.”

14. De trodde honom inte och slaktade henne. Deras Herre straffade dem sedan för deras synd och utplånade dem.

15. Ändå förblir de som kom efter dem beaktningslösa.

 

Läs sura 92