Sura 96: Embryot (Al’-Alaq)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Läs, i din Herres namn, som skapade.*

*96:1 Från 96 till 114 är det 19 suror. Den första 
uppenbarelsen (96:15) består av 19 Arabiska ord, 
76 bokstäver (19x4). Suran består av 19 verser och 
304 Arabiska bokstäver (Appendix 1 & 23).

2. Han skapade människan från ett embryo.

3. Läs, och din Herre, Upphöjd över allt annat.

4. Undervisar genom pennan.

5. Han lär människan vad den aldrig vetat.

6. Sannerligen, människan överträder.

7. När han blir rik.

8. Till er Herre är det yttersta ödet.

9. Har ni sett den som förbjuder.

10. Andra från att be?

11. Är det inte bättre för honom att följa vägledningen?

12. Eller förespråka rättfärdighet?

13. Om han inte tror och vänder sig bort.

14. Inser han inte att GUD ser?

15. I sanning, om han inte avstår, kommer vi att ta honom i luggen.

16. En lugg som är icke troende och syndig.

17. Låt honom då ropa på sina hjälpare.

18. Vi kommer att tillkalla Helvetes vakter.

19. Du ska inte lyda honom; du ska falla ned i prostrering och dra dig närmre.

 

Läs sura 97