Sura 94: Lugna Humöret (Al-Sharrhh)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Sura 94: Lugna Humöret (Al-Sharrhh)

1. Lugnade vi inte ditt temperament?

2. Och avlastade din börda (av synder).

3. Som tyngde din rygg.

4. Vi upphöjde dig till en ärbar ställning.

5. I smärta finns vinning.

6. Sannerligen, i smärta finns vinning.

7. Alltid när det är möjligt ska du sträva.

8. I strävan efter endast er Herre.