Sura 44: Rök (Al-Dukhãn)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. H.M.

2. Och denna upplysande skrift.

3. Vi har sänt ner den under en välsignad natt, för vi ska varna.

4. I den (skriften), är varje visdomsfråga klargjord.

5. Det är ett förutbestämt beslut från oss att vi skickar budbärare.

6. Det är nåd från er Herre. Han är Den Som Hör, den Allvetande.

7. Herre över himlarna och jorden och allting däremellan. Om bara ni bara kunde vara övertygade!

8. Det finns ingen annan gud vid sidan av Honom. Han kontrollerar liv och död; er Herre och era förfäders Herre.

9. De är verkligen tveksamma, beaktningslösa.

Röken: En Stor Profetia*

10. Vänta därför på dagen då skyn frambringar en omfattande rök.*

*44:10 Endast två tecken kvarstår att uppfyllas, 
denna rök och Gog och Magog (Appendix 25).

11. Den kommer att omge människorna; detta är ett smärtsamt straff.

12. “Vår Herre, befria oss från detta straff; vi är troende.”

Guds Budbärare av Förbundet

13. Nu när det är för sent minns de! En upplysande budbärare hade kommit till dem.*

*44.13 Summan av suranumret och versnumret (44+13) är 57, 19x3 och denna Koraniska kod 
förkunnades av Guds Budbärare av Förbundet (Appendix 1,2 & 26).

14. Men de vände sig bort från honom med orden, “Välutbildad, men tokig!”

15. Vi kommer att lindra straffet ett tag; ni kommer snart att återgå.

16. Dagen då vi slår det stora slaget, kommer vi att hämnas.

17. Vi har testat Faraos folk före dem; en ärbar budbärare gick till dem.

18. Förkunnande; “Lyssna på mig, GUDs tjänare. Jag är en ärlig budbärare till er.”

19. Och “Överträd inte mot GUD. Jag kommer till er med mäktiga bevis.

20. “Jag söker skydd hos min Herre och er Herre, om ni motarbetar mig.

21. “Om ni inte vill tro, låt mig då helt enkelt vara ifred.”

22. Därefter bad han till sin Herre: “Dessa är onda människor.”

23. (Gud sade,) “Färdas med Mina tjänare på natten; ni kommer att förföljas.

24. “Ta er snabbt över sjön; deras trupper kommer att dränkas.”

25. Följaktligen lämnade de många trädgårdar och bäckar bakom sig.

26. Skördar och ett lyxigt liv.

27. Välsignelser de åtnjöt.

28. Allt detta lät vi andra människor ärva.

29. Varken himlen eller jorden grät över dem och de fick inget uppskov.

30. Samtidigt räddade vi Israels Barn från den förödmjukande förföljelsen.

31. Från Farao; han var en tyrann.

32. Vi har valt ut dem bland alla människor, medvetet.

33. Vi visade dem så många bevis, vilket utgjorde ett stort test.

Förvänta Er Samma Konsekvenser

34. De nuvarande generationerna säger,

35. “Vi dör bara den första döden; vi kommer aldrig att återupplivas!

36. “För då tillbaka våra förfäder, om ni talar sanning.”

37. Är de bättre än människorna från Tubba´ och andra före dem? Vi utplånade dem för deras brott.

38. Vi skapade inte himlarna och jorden och allting däremellan bara för att leka.

39. Vi skapade dem för ett specifikt syfte, men de flesta av dem vet inte.

40. Beslutets Dag väntar dem alla.

41. Det är dagen då ingen vän kan hjälpa sin vän på något sätt; ingen kan hjälpas.

42. Endast de som uppnår nåd från GUD. Han är den Allsmäktige, Barmhärtigast.

De Som Inte Tror

43. Utan tvekan, bitterhetens träd

44. kommer att förse mat till de ondskefulla.

45. Som lut, kommer det att koka i deras magar.

46. Som kokningen av helvetiska drycker.

47. Ta honom och släng in honom i Helvetets mitt.

48. Häll sedan Infernots straff över hans huvud.

49. “Smaka på det här; du var så mäktig, så ärbar.”

50. Detta är vad ni brukade betvivla.

De Rättfärdiga

51. De rättfärdiga kommer att vara på en trygg plats.

52. Åtnjutande trädgårdar och bäckar.

53. Klädda i sammet och satin; nära varandra.

54. Vi ger dem underbara makar.

55. De åtnjuter alla sorters frukter i det, i perfekt frid.

De Rättfärdiga Dör I Själva Verket Inte*

56. De får inte känna på döden däri – utöver den första döden* – och Han har besparat dem Helvetets straff.

*44:56 Som detaljerats i Appendix 17, dör de rättfärdiga i själva verket inte, de kommer direkt till samma Paradis som Adam och Eva 
en gång levde i. Jämför detta yttrande med de icke troendes yttrande i 40:11.

57. Sådan är välsignelsen från er Herre. Sådan är den stora triumfen.

58. Vi har på så sätt klargjort det på ditt språk, så att de ska kunna ta sig i akt.

59. Så vänta; de kommer också att få vänta.

 

Läs sura 45