Sura 81: Välvandet (Al-Takweer)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. När solen vältras.

2. Stjärnorna kolliderar med varandra.

3. Bergen utplånas.

4. Fortplantningen upphör.

5. Bestarna sammankallas.

6. Haven sätts i lågor.

7. Själarna återställs till sina kroppar.

8. Flickan som begravdes levande tillfrågas:

9. För vilket brott dödades hon?

10. Dokumenten visas upp.

11. Himlen avlägsnas.

12. Helvetet tänds.

13. Paradiset presenteras.

14. Varje själ kommer att känna till allt den fört med sig.

Guds Budbärare av Förbundet
 

15. Jag svär högtidligt vid galaxerna.

16. Exakt löpande i sina banor.

17. På natten när den faller.

18. Och morgonen när den andas.

19. Detta är yttrandet av en ärbar budbärare.*

20. Auktoriserad av Besittaren av Tronen, fullständigt bestyrkt.

21. Han ska visas lydnad och förtroende.

22. Er vän (Rashad) är inte tokig.

23. Han såg honom vid den höga horisonten.*

24. Han håller inte tillbaka några nyheter.

25. Detta är inte pratet av en förkastad djävul.

26. Då så, vart kommer ni att gå?

27. Detta är ett budskap till alla människor.

28. För de som vill gå rakt.

29. Allt ni vill är enligt GUDs vilja, universums Herre.

*81:19 Genom att addera suranumret och versnumret, plus det gematriska värdet av namnet "Rashad" (505), plus värdet av "Khalifa" (725), får vi 1330, 19x70. Detta tillhandahåller Koraniska matematiska bevis för att denna budbärare är Rashad Khalifa.
*81:23 Rashad Khalifa sammankallades till den höga horisonten som detaljerats i Appendix 2.

 

Läs sura 82