Rashad Khalifa

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Innehåller 15 sidor

Om översättaren Rashad Khalifa

Rashad Khalifa dedicerade sitt liv till dyrkan av endast Gud. Han tog högskoleexamen i Egypten, Kairo, med speciell utmärkelse och fick stipendium till att fullfölja sina studier i USA. Han hade en PH.D i Biokemi och var även en framgångsrik forskare. Under många år tjänstgjorde han för FN. 1968 förstod han att de existerande engelska översättningarna av Koranen inte presenterade det egentliga budskapet av Guds Sista Testamente till världen. När han således såg sanningen av Guds ord förstörda av andra översättare, bestämde han sig för att översätta Koranen, åtminstone till fördel för sina egna barn. Han talade Arabiska och Engelska flytande, och hade en omfattande religiös bakgrund – hans far var en känd religiös ledare i Egypten. Han lovade Gud att han inte skulle gå från en vers till en annan såvida han inte förstod den till fullo.

Första kapitlet, Nyckeln, var färdigt efter några dagar. Den första versen i kapitel 2 är ”A.L.M.” Översättningen av denna vers tog fyra år., och sammanföll med det gudomliga avslöjandet av ”hemligheten”, det fantastiska matematiska miraklet i Koranen. Böckerna tillgängliga över Koranisk tolkning var alla överrens om att ”ingen känner till innebörden eller vikten av de Koraniska Initialerna A.L.M., eller några andra initialer.” År 1974 påbörjade Rashad Khalifa en datoriserad analys av hela den Koraniska texten för att se om det fanns några matematiska samband mellan dessa Koraniska initialer. Resultatet visade för första gången i historien att Koranen karaktäriseras av en unikt fenomen aldrig påträffat i någon mänskligt författad bok, och förser hela världen med inbyggt bevis på gudomligt författarskap – en övermänsklig matematisk komposition. Alla som läser Koranen kan lätt verifiera Koranens matematiska mirakel. Det är baserat på talet 19; det är enkelt att förstå men omöjligt att imitera.

Rashad Khalifas upptäckt, av Guds nåd, bekräftar även tidigare upptäckter i andra skrifter, som de rapporterats av Rabbi Judah den Gudfruktige [11hundra talet][se Appendix 1 i Koranen, Det Sista Testamentet ]. Talet 19 är det gematriska värdet av ordet ”En” på alla ursprungliga skriftspråk, Hebreiska, Arameiska, och Arabiska. Talet 19 förkunnar därför det första budordet i alla skrifter: ”Det finns bara En Gud.”

Dr Khalifa tryckte sin första auktoriserade engelska översättning av Koranen 1981.