Sura 114: Människor (Al-Naas)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. “Säg, “Jag söker skydd hos människornas Herre.

2. “Människornas Kung.

3. “Människornas gud.

4. “Från det onda av lömska viskningar.

5. “Som viskar in i människornas bröst.

6. “Vare sig de är av jinner eller människor.”

 

Läs sura 1