Sura 114: Människor (Al-Naas)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Sura 114: Människor (Al-Naas)

1. “Säg, “Jag söker skydd hos människornas Herre.

2. “Människornas Kung.

3. “Människornas gud.

4. “Från det onda av lömska viskningar.

5. “Som viskar in i människornas bröst.

6. “Vare sig de är av jinner eller människor.”