Frågor om betydelsen av 786

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Frågor om betydelsen av 786

När Koranens matematiska mirakel upptäcktes av Dr. Khalifa under tidigt 70-tal, behandlade den Muslimska världen honom som en hjälte.s Man bjöd in honom för att tala både i Radio och i TV, och man publicerade artiklar om miraklet i dagstidningar och tidskrifter. Koranens matematiska mirakel lärdes till och med ut i vissa av de Islamiska Universiteten i Saudi Arabien. Därpå tillkännagav Dr. Khalifa sanningen och sin övertygelse om att Koranens mirakel också bekräftar att Koranen är den enda källan för religiös vägledning i Islam, och att böckerna Hadith och Sunna är korrumperade och inte alls hör hemma i Guds religion. Sedan dess har de som först stödde det matematiska miraklet attackerat Dr. Khalifa personligen och det matematiska miraklet.

En av de fakta som de attackerade var antalet bokstäver i Basmalah (Bissmillah) eller vers ett i sura ett (1:1). De förstod inte att Koranens matematiska mirakel inte bara hängde på en faktor. Därför påstod de ”lärda” att Basmalah inte innehåller nitton bokstäver, i hopp om att förstöra Koranens mirakel och det förtroende som Dr. Khalifa fick genom publiceringen av den matematiska strukturen. Ett möte mellan en del av de mest framstående ”lärda” sammankallades, som efter en lång diskussion förklarade att de egentligen inte visste hur många bokstäver som finns i Basmalah. Enligt dem var antalet bokstäver 21 eller 23, men INTE 19 !!

Men under de sista åren har två väl kända Sunni ledare, den förre Ledaren av Washington DC’s Islamiska Center och Ledaren för det Islamiska Centret i Orange County i California, besvarat en fråga angående betydelsen av 786, som vanligtvis används för att syfta på Basmalah (Bissmilah). Båda två svarade enligt sanningen, omedvetna eller i glömska om sina tidigare försök i Saudi Arabien att förklara att Basmalah hade ett ”okänt antal bokstäver.” Ledarna förkunnade nu sanningen om att antalet bokstäver i Basmalah är nitton. Nedan finner ni en av dessa frågor som fortfarande finns att läsa på en av de Pakistanska Q&A Boards.

——————————————————————————–

Q2. Jag har aldrig riktigt förstått idén bakom talet ”786.” Kan ni möjligtvis förklara dess betydelse så fort som möjligt? (Asim)

A 2. ”786 är det totala värdet på bokstäverna i ”Bissmillah al-Rahman al-Rahim.” I Arabiskan finns det två sätt att arrangera bokstäver. En metod, vilken är den vanligaste, är den alfabetiska metoden. Här börjar vi med Alif, Ba, Ta, o.s.v. Den andra metoden är känd som Adjab metoden eller ordningstals-metoden. I denna metod har varje bokstav ett aritmetiskt tillskrivet sig från ett till ett tusen. Bokstäverna arrangeras i följande ordning: Abjad, Hawwaz, Hutti, Kalaman, Sa’fas, Qarshat, Sakhaz, Zazagh. Denna ordning fastställdes troligen under det tredje århundradet av Hijrah under Abbasid perioden, efter andra Semitiska språk som Fenisiska, Arameiska, Hebreiska, Syriska, Chaldeiska, o.s.v.

Om man tar de numeriska värdena på alla bokstäver i Basmalah, enligt Abjad ordningen, kommer totalsumman bli 786. På den Indiska kontinenten har Abjad siffrorna blivit ganska populära. En del människor, framför allt i Indien och i Pakistan, använder 786 som ersättning för Bissmilah. De skriver detta nummer för att undvika att skriva Allahs namn eller en Koranisk vers på vanliga papper. Denna tradition är inte från Profetens tid – frid vare med honom – eller hans Sahabah. Det utvecklades mycket senare, kanske under Abbasid perioden. Vi känner inte till några aktningsvärda Imamer eller Jurister som använde detta tal i stället för Bissmilah.

——————————————————————————–

Följaktligen erkänner de nu att Basmalah verkligen har 19 bokstäver. Det följande är en tabell som åskådliggör ovanstående svar.

De 19 Arabiska bokstäverna i Basmalah och deras gematriska värden. De blir sammanlagt 786.

 

                Alef
1
Ya’
10
TTa’
9
Ha’
8
Zay
7
Waw
6
Ha’
5
Dal
4
Jim
3
Ba’
2
Qaf
100
Saad
90
Fa’
80
’Ayn
70
Seen
60
Noon
50
Mim
40
Laam
30
Kaf
20
Ghayn
1000
Za
900
Dad
800
Dhal
700
Kha’
600
Tha’
500
Ta’
400
Shin
300
Ra’
200