Ödets natt (Laylat Al Qadr)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

Ödets natt (Laylat Al Qadr)

Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen ”The Night of Power (Laylat Al Qadr)” i December-upplagan 1999 av Submitters Perspective, den månatliga bulletinen av United Submitters International.

Ödets Natt är en extremt viktig natt för Muslimer. Det är natten under vilken vår kod för vägledning, den Heliga Koranen, uppenbarades från universums Herre till Profeten Muhammad. Koranen uppenbarades under Ramadan (2:185), och traditionellt sett firar Muslimer Ödets Natt den 27:e natten av Ramadan.

Gud beskriver denna natt som bättre än tusen månader. Under den natten kommer änglarna och Anden ner, av Guds lov, för att uföra varje befallning (97:1-5).

På grund av att Ödets Natt är en sådan speciell natt, brukar de Muslimer (Underkastade) som vill tjäna in uppnå extra rättfärdighet spendera natten genom att fira minnet av Allsmäktige Gud antingen i sin enskildhet eller i en moské tillsammans med andra Muslimer. Det finns också en del Muslimer som drar sig tillbaka till moskén under de sista tio nätterna i Ramadan för att dra vidare nytta av Guds välsignelser och för att stärka sin tro på underkastelse.

Trots att Ödets Natt sammanfaller med den 27:e natten i Ramadan, är de som följer sataniska påhitt aldrig säkra på när den är. De har sina egna böcker som de följer vid sidan av Koranen, nämligen olika hadith (uttalanden som tillskrivits profeten). I en av dem, Sahih Bukhary, sägs det att profeten och hans kompanjoner exakt visste vilken natt det var, men att Gud senare lät detta glömmas. I ytterligare en annan hadith rapporteras det att ”Ödets Natt” förändras från år till år, vad nu det betyder.

Sanna Muslimer litar alltid på sin Herre, och är säkra på att Han inte kommer att lura dem. När Allsmäktige Gud informerar oss i Sin autentiska Hadith (Koranen) att ”Vi uterlämnade inte någonting i denna bok” (6:38), vet de att allt de behöver finns i denna gudomliga uppenbarelse. För denna orsak, och till och med före uppenbarandet av den gudomliga koden 19 av Dr. Rashad Khalifa, försökte Muslimska lärda forska om det exakta datumet för ”Ödets Natt,” eller Laylat Al Qadr i Koranen.

En del såg tecken i Sura 97 ”Al Qadr.” Det är intressant att Gud nämnde ”Laylat Al Qadr” (Ödets Natt), en fras som består av 9 Arabiska bokstäver, exakt tre gånger, i 97:1,2 och 3. Tecknet var att 9×3 = 27, vilket betyder den 27:e natten av Ramadan.

Andra Muslimer lade märke till att Sura 97 består av exakt 30 Arabiska ord, som om det syftade på antalet dagar i månaden. Om man börjar räkna ord ser man att det 27:e ordet är ”det” som om Gud säger till oss att den 27:e natten av Ramadan är ”det.”

Matematisk Bekräftelse

Koden 19 fungerar emellertid som ett verktyg för att se äktheten i all information som man hittar i Guds bok. Det hjälper också med att åsidosätta alla spekulationer beträffande när denna natt inträffar. Den gudomliga koden specificerar den sanna natten enligt följande:

Det gematriska värdet at ”Laylat Al Qadr” är 410. De nio Arabiska bokstäverna som utgör denna fras har följande värden (bokstäverna visas med sina Engelska motsvarigheter):

L = 30, Y = 10, L = 30, T = 5, A = 1, L = 30, Q = 100, D = 4, R = 200.

Om vi adderar 410, slutsumman ovan, med Suranumret (97) och med versnumren i vilka ”Laylat Al Qadr” förekommer (1,2,3) får vi;

410 + 97 + 1 + 2 + 3 = 513, 19×27.

Prisad vare Gud Universums Herre!

[Mohamed H. Aboul-Seoud, Ph.D.]