APPENDIX 13

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 13 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

Islams Första Pelare: ”La Elaaha Ellaa Allah” (Ingen gud förutom Gud)


Vers 3:18 fastställer Islams Första Pelare: ”Gud vittnar om att det inte finns någon annan gud vid sidan av Honom, och det gör även änglarna och de som har kunskap.”

Denna ytterst viktiga pelare har förvanskats. Miljoner Muslimer har antagit Satans polyteistiska version, och insisterar på att nämna Muhammeds namn vid sidan av GUDs namn. Koranens stora kännetecken i 39:45, stämplar emellertid sådana Muslimer som icke troende: ”När endast Gud nämns krymper hjärtat på de som inte tror på Livet Efter Detta i motvilja, men när andra nämns vid sidan av Honom, blir de nöjda.”

Jag har utfört en omfattande studie runt detta kännetecken, och nått en häpnadsväckande slutsats: idoldyrkarna som inte upprätthåller Islams Första Pelare som fastställts i 3:18, förbjuds av Gud från att yttra den korrekta Shahadah’n. De kan helt enkelt inte säga: ”Ash-hadu Allaa Elaaha Ellaa Allah” utan att nämna Muhammeds namn. Prova det med vilken idoldyrkare som helst som påstår sig vara Muslim. Utmana dem till att säga: ”Ash-hadu Allaaa Elaaha Ellaa Allah.” De kan aldrig säga det. Eftersom detta är Abrahams religion (2:130,135; 3:95; 4:125; 6:161; 12:37-38: 16:123; 22:78; Appendix 9), måste den ENDA trosbekännelsen vara ”LAA ELAAHA ELLAA ALLAH” (det finns ingen annan gud förutom den ENDA Guden).” Muhammed existerade inte på jorden före Abraham.

En Grov Hädelse

Det finns ingen större hädelse än att förvanska Koranen till att idolisera profeten Muhammed mot hans vilja. Vers 19 i Sura ”Muhammed” (47:19) säger: ”Ni ska veta att det inte finns någon annan gud förutom den ende Guden.” Nedan visas en fotostatkopia på den vanliga logotypen i ett Muslimskt alster ÖVERBLICKEN ÖVER RELIGIONERNA (London Mosque, 16 Gressenhall Road, London SW18 5QL, England). Med Koranens kalligrafiska stil, lade förläggarna för ÖVERBLICKEN ÖVER RELIGIONERNA till frasen ”Muhammed Rasool Allah” så det ger det falska intrycket av att det Koraniska uttrycket i 47:19 är sådant. Vilken hädelse!

Ni ska veta att det inte finns någon annan gud vid sidan av den Enda Guden, Allah. Muhammed är en GUDs budbärare.

[Hädelsen]

Typisk exempel på det Förvanskade Islam