Lycka & Framgång

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

Vägen till Lycka: Sträva efter att Förnöja Gud

Som troende på endast Gud ska vår prioritet i detta livet vara att uppfylla Guds budord till oss. Vi ska sträva efter att leva ett liv som förnöjer Gud. Vad som förnöjer Gud är inte våra yttranden, utan våra innersta avsikter och handlingar när det kommer till att utföra Hans befallningar. När den viktigaste aspekten i våra liv blir att förnöja Gud, kommer Gud att göra allting underbart för honom eller henne:

24:55 Gud lovar de ibland er som tror och för ett rättfärdigt liv att Han kommer att göra dem till härskare på jroden, precis som Han gjorde för de som kom innan dem, fastställa religionen Han valt för dem, och ge dem frid och trygghet i stället för rädsla. Allt detta för att de dyrkar endast Mig; de sätter aldrig upp några idoler vid sidan av Mig. De som inte tror efter detta är de verkligt onda.

Om du vill bli en ”kung” eller en ”drottning” på jorden, då måste du undersöka dig själv noggrant och uppriktigt hela tiden. Varje gång du har något sorts problem i ditt liv – med pengar, hälsa, relationer, vilket problem som helst – måste du leta efter lärdomen i det. Så fort du förstår lärdomen i det, kommer allting att bli bra igen. Problemet kommer helt enkelt att försvinna, och, ännu viktigare, Gud kommer att kompensera dig. Alla dåliga effekter från det förflutna kommer att utplånas. Om du är uppriktig kommer Gud att fullända din relation till Honom, genom att låta dig gå igenom olika test baserat på dina svagheter (3:14, 8:28). Om du exempelvis tycker att någonting är viktigare än Gud kanske Han tar bort det från dig, för att testa dig. Därför måste vi fråga oss själva, ”Vad är viktigast i mitt liv?” Om vårt jobb är det viktigaste, kanske det tas bort. Om våra barn är den viktigaste aspekten av våra liv, kanske de tas bort.

Gud: Propritet Nummer Ett

Den allra första prioriteten i varenda människas liv borde vara att förnöja Gud. Ingen och ingenting ska ha prioritet före Gud. Vad är den första prioriteringen i ditt liv? Är det att förnöja Gud, eller din chef? Är det att göra dina fem dagliga kontaktböner och förnöja Gud, eller att förnöja dina vänner som inte förstår varför du bugar dig och prostrerar? Är det att gå till Fredagsbönen eller att ta han om din business? Är det att vara tillsammans med de troende för Koran-studie eller att uppfylla dina egna önskemål genom att söka annan underhållning på Fredag-kvällarna? Vilket är det? Du måste undersöka dig själv noggrant, och du måste korrigera dig själv omedelbart om du ser att dina prioriteringar är bakända. Om du bestämmer dig för att förnöja Gud innan du förnöjer dina vänner, kommer Gud att ge dig dignitet och respekt bland dina vänner. Han kommer att göra så att de respekterar dig. Gud kontrollerar sinnena och hjärtat hos alla människor. Gud är den som gör att de älskar dig, hatar dig, eller respekterar dig.

Uppträder du annorlunda med de troende än du normalt gör? Talar du fritt och låter andra troende få veta din åsikt för att du uppriktigt vill dela dina tankar och samtidigt förstå dem, eller vill du helt enkelt att de ska imponeras av din kunskap? Om din anledning till att tala är för att söka respekt bland de troende, kommer Gud att ta bort den respekten. Men, om du talar av en ärlig och uppriktig önskan att uttrycka Koranen och lära med de omkring dig, kommer Gud att ösa dig med beundran från de andra troende.

När att förnöja Gud blir det allra viktigaste i ditt liv, kommer du att ha det mest värdefulla någon kan önska sig – Guds stöd. Men om du gör någonting annat viktigare än att förnöja Gud, kommer du att testas om och om igen. Om du inte förstår det efter alla dessa test, kommer du att förlora både i denna världen och i Livet Efter Detta.