Sura 69: Obestridlig (Al-Haaqqah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Den obestridliga (händelsen).

2. En sådan obestridlig (händelse)!

3. Den är sannerligen obestridlig.

4. Thamûd och ‘Ãd trodde inte på Chockvågen.

5. Vad Thamûd beträffar, utplånades de av den förödande (jordbävningen).

6. Vad ‘Ãd beträffar, utplånades de av en ihärdig, våldsam storm.

7. Han lät den härja över dem i sju nätter och åtta dagar, våldsamt. Man kunde se människorna kastas hit och dit som vissna palmstammar.

8. Kan ni finna några spår av dem?

9. Farao, andra före honom, och syndarna (av Sodom) var onda.

10. De lydde inte sin Herres budbärare. Följaktligen bestraffade han dem med en förödande vedergällning.

11. Översvämningen var förödande, så vi bar er på den flytande (arken).

12. Vi gjorde den till en läxa för er, så att alla lyssnande öron ska kunna förstå.

13. När hornet blåses en gång.

14. Kommer jorden och bergen att lyftas bort och krossas; krossas totalt.

15. Det är dagen då den obestridliga händelsen kommer att äga rum.

16. Himlen kommer att rämna, och falla samman.

17. Änglarna kommer att vara överallt, och er Herres herravälde kommer då att omfatta åtta (universum).

*69:17 Denna jord är full av misär på grund av dess fysiska avstånd från Gud, eftersom det är det sjunde universumet 
(7:143). I Livet Efter Detta kommer ett åttonde universum 
att skapas, som till och med kommer att vara längre bort än vårt sjunde universum; det kommer att kallas "Helvetet" 
(89:23)

18. På den dagen kommer ni att avslöjas, ingenting av er kan döljas.

De Troende

19. Vad gäller den som får sitt dokument i sin högra hand, kommer han att säga, “Kom och läs mitt dokument.

20. “Jag trodde verkligen att jag skulle ställas till svars.”

21. Han har förtjänat ett lyckligt liv.

22. I ett upphöjt Paradis.

23. Dess frukter är inom räckhåll.

24. Ät och drick lyckligt i gengäld för era verk i gångna dagar.

De Som Inte Tror

25. Vad gäller den som får ta emot sitt dokument med sin vänstra hand, kommer han att säga, “O, jag önskar att jag aldrig fick mitt dokument.

26. “Jag önskar att jag aldrig känt till min räkenskap.

27. “Jag önskar att min död var evig.

28. “Mina pengar kan inte hjälpa mig.

29. “All min makt är borta.”

30. Ta honom och kedja honom.

31. Bränn honom i Helvetet.

32. I en sjuttio alnar lång kedja, bind fast honom.

33. För han trodde inte på GUD, Den Störste.

34. Ej heller förespråkade han bespisningen av de fattiga.

35. Följaktligen har han ingen vän här.

36. Ej heller någon mat, förutom den bittra varianten.

37. Mat för syndarna.

38. Jag svär vid det ni ser.

39. Och det ni inte ser.

40. Detta är yttrandet av en ärbar budbärare.

41. Inte yttrandet av en poet; det är sällan som ni tror.

42. Ej heller yttrandet av en siare; det är sällan som ni tar er i akt.

43. En uppenbarelse från universums Herre.

Muhammed Förbjuds från att Utfärda Några Religiösa Läror

44. Om han yttrat några andra läror.

45. Skulle vi ha straffat honom.

46. Vi skulle ha stoppat uppenbarelserna till honom.

47. Ingen av er skulle ha kunnat hjälpa honom.

48. Detta är en påminnelse för de rättfärdiga.

49. Vi vet; en del av er är förnekare.

50. Det är blott till sorg för de icke troende.

51. Det är den absoluta sanningen.

52. Därför ska ni prisa er Herres namn, Den Störste.

 

Läs sura 70