Sura 85: Galaxerna (Al-Burooj)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Skyn och dess galaxer.

2. Den utlovade dagen.

3. Vittnet och det bevittnade.

4. Ve folket av den djupa dalgången.

5. De tände en flammande eld.

6. Och satte sig sedan ner omkring den.

7. För att se på brännandet av de troende.

8. Den enda anledningen till att de hatade dem, var för att de trodde på GUD, den Allsmäktige, den Prisvärde.

9. Herraväldet i himmlarna och på jorden tillhör Honom. Och GUD bevittnar alla ting.

10. De som förföljer de troende männen och kvinnorna, och som därefter inte lyckas ångra sig, har säkerligen ådragit sig Gehennas straff; de har ådragit sig straffet av att brinna.

11. De som trodde och förde ett rättfärdigt liv, har säkerligen förtjänat trädgårdar med flytande bäckar. Det är den största triumfen.

12. Er Herres slag är sannerligen svårt.

13. Han är Den som initierar och repeterar.

14. Och Han är den Förlåtande, den Snällaste.

15. Besittare av den ärorika tronen.

16. Som gör vad Han vill.

17. Har du lagt märke till truppernas historia?

18. Farao och Thamûd?

19. De icke troende plågas av förnekan.

20. GUD är fullt medveten om dem.

21. Detta är sannerligen en ärorik Koran.

22. I ett bevarat huvudexemplar.

 

Läs sura 86