Skyll på Eva.!!!!

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Skyll på Eva.!!!!

Alla skyller på Eva. Det är anledningen till att kvinnorna blivit så orättvist behandlade och försummade. Det är anledningen till att kvinnor aldrig uppnått full jämlikhet vad gäller rättigheter med männen, även om de varit mer kvalificerade.

Vi vet att historien skrivs av segraren. Männen som fysiskt behärskade kvinnorna skrev den historia om allting vi lär oss i skolorna, och utanför skolorna.

Bibeln vi har idag förvanskades av de män som inte hade mindre entusiasm vad gäller att nedsätta kvinnans status än några av männen som lever i detta århundrade.

De enda oförändrade orden från Gud vi har idag, är KORANEN. Det är där vi kan hitta sanningen om kvinnans status i sin relation till mannen vad Gud beträffar. Alla andra böcker har manipulerats av män som har många fler intressen än att tjäna ENDAST Gud.

På grund av att Koranen är den Absoluta Sanningen, kan vi utan att tveka jämföra den med allt det vi har av tidigare skrifter, som det Gamla och Nya Testamentet, och vi kan utan svårighet känna på oss de ändringar som introducerades i dessa Heliga Skrifter.

Vart står Eva, alla människors moder, i Bibeln jämfört med Koranen?

Bara en snabb inblick på hur Bibeln behandlar Eva förklarar anledningen bakom många problem som kvinnor idag lider av.

Läs Första Moseboken 3:1-24.

”När Gud frågade Adam varför han åt från det förbjudna trädet, svarade han, ”Och mannen sade, ’KVINNAN som du gav mig för att vara med mig, hon gav mig av trädet, och jag åt. Och Herren sa till kvinnan, ’Vad har du gjort?’ Kvinnan sa, ’Ormen lurade mig, och jag åt.'” (Första Moseboken 3:12-13)

”Och Jag kommer att sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, och mellan din säd och hennes säd; det skall skada huvudet, och du skall skada hans häl.” Till kvinnan sa han (Gud), ”Jag kommer att starkt öka din sorg och din konception; i sorg ska du föda fram dina barn; och din åtrå ska vara till din man, och han ska härska över dig.”(Första Moseboken 3:15-16)

Som vi kan se här, skyller Adam synden av att äta från det förbjudna trädet på Eva? Och sedan dess har män i alla generationer skyllt på Eva för sina synder. Ni ser att Gud (enligt dem) skyller på Eva och straffar henne och alla andra Evor för synden hon begick.

Skildrar Koranen historien om Adam och Eva annorlund?

Läser man samma historia i Koranen (se 2:31-36; 7:19-25, & 20:115-123) ser man att Gud i Koranen:

(1) aldrig skyllde på Eva för synden som Adam begick. Gud talar om att Adam och Eva lurades av Satan, och betonar aldrig Eva.

(2) Adam ställs till svars för synden han begick, han kan inte skylla på Eva eftersom han är en människa med ansvar precis som hon är.

(3) Både Adam och Eva straffades för sin synd genom att vräkas från Paradiset.

(4) Eva fick inte en hårdare tillrättavisning än Adam, och hotades inte med misär för henne själv och all hennes kvinnlig avkomma som Bibeln påstår.

(5) I Islam (Underkastelse) kan man bara hitta historierna om att Eva var ansvarig för att få Adam att synda i böckerna som kallas Hadith, aldrig i Koranen.

I många Hadith i Hadith-böckerna, kan man lätt känna igen påverkan från Judisk tro hos de som skrev dessa böcker, påstående falska historier och uttalanden om profeten Muhammed.

Slutsatsen är, medan Bibeln (och de korrumperade hadith) skyller på Eva, förklarar Koranen att både Adam och Eva ansvarade för synden av att äta från det förbjudna trädet. Islam (Undekastelse) ställer alla till svars för hans/hennes egna synder. Man kan inte skylla på föräldrar, gemål, lärare, predikare, bröder, systrar, vänner, eller någon annan.

”Säg, ’Ska jag söka annat än Gud som Herre, när Han är herren över alla ting? INGEN SJÄL GAGNAR FRÅN ANNAT ÄN SINA EGNA VERK, OCH INGEN BÄR NÅGON ANNANS BÖRDA. Slutligen, återvänder ni till er Herre, då Han informerar er om alla era dispyter.'” (Koranen 6:164)