Sura 103: Eftermiddagen (Al-‘Asr)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Sura 103: Eftermiddagen (Al-‘Asr)

1. Vid eftermiddagen.

2. Är människan helt förlorad.

3. Förutom de som tror och för ett rättfärdigt liv, och som uppmanar varandra till att upprätthålla sanningen, och som uppmanar varandra till att vara ihärdiga.