Sura 113: Gryning (Al-Falaq)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Säg, ”Jag söker skydd hos gryningens Herre.

2. ”Från det onda bland Hans skapelser.

3. ”Från det onda i mörkret när det faller.

4. ”Från det onda hos bråkmakarna.

5. ”Från det onda hos de avundsjuka när de avundas.”

 

Läs sura 114