APPENDIX 19

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 19 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

Hadith & Sunna: Sataniska Påhitt

Vilken Hadith, annat än Gud och Hans uppenbarelser, upprätthåller de?

(45:6)

Koranen är inte en fabricerad Hadith; …den detaljerar allting.

(12:111)

Somliga människor upprätthåller meningslös Hadith för att avleda andra från GUDs väg.

(31:6)

Den enda Sunna som ska följas, är GUDs Sunna.

(17:77, 33:62, 48:23, 6:114).

Koranen informerar oss om att vissa av Profetens fiender, som beskrivs som ”människo- och jinndjävlar,” kommer att fabricera lögner och tillskriva profeten dem (6:112, 25:31). Detta är exakt vad som hände efter Profeten Muhammeds död; Hadith (muntlig) och Sunna (handlingar) hittades på att tillskrevs Profeten. Hadith och Sunna är Sataniska påhitt för att de: (1) trotsar de gudomliga försäkringarna om att Koranen är komplett, perfekt, fullt detaljerad, och ska vara den enda källan för religiösa vägledning (6:19, 38, 114 & 45:6-7), (2) hädar mot Profeten och skildrar honom som en brutal tyrann som inte upprätthöll Koranen, och (3) skapar falska läror baserade på vidskepelse, okunnighet, och oförsvarliga, meningslösa traditioner. Profeten Muhammed förbjöds, i mycket starka ordalag, från att utfärda några andra religiösa läror vid sidan av Koranen (69:38-48).

Vissa Muslimer kompromissar: ”Om en Hadith är i enighet med Koranen kommer vi att acceptera den, och om den motsäger Koranen, förkastar vi den!” En sådan premiss bevisar att dessa människor inte tror på GUDs försäkran att Koranen är ”komplett, perfekt, och fullt detaljerad.” Det ögonblick som de söker vägledning från någonting annat än Koranen, oavsett hur ”rätt” det verkar, faller de i Satans fälla (se 63:1). Anledningen är att de förkastat GUDs ord, och satt upp en annan gud vid sidan av Gud (18:57). Se Appendix 33.

Koranens matematiska mirakel tillhandahåller matematiska bevis för att Koranen ska vara vår enda källa när det gäller religiösa läror. Här är endast 2 exempel:

1. ”= Vi utelämnade inte någonting i denna bok,”
står i Vers 38 (19×2) och består av 19 Arabiska bokstäver (6:38).

2. ” = Han sände ner denna bok, fullt detaljerad,”
står i Vers 114 (6×19) och består av 19 Arabiska bokstäver (6:114).