Sura 102: Att Samla På Hög (Al-Takaathur)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Ni förblir upptagna med att samla på hög.

2. Tills ni går till gravarna.

3. Ni kommer sannerligen att få veta.

4. Utan tvivel, kommer ni att få veta.

5. Om ni bara kunde få veta med säkerhet.

6. Skulle ni föreställa er Helvetet.

7. Då skulle ni se det med övertygelsens öga.

8. Sedan kommer ni att ifrågasättas, på den dagen, om välsignelserna ni åtnjutit.

 

Läs sura 103