Sura 77: Utsända (Al-Mursalaat)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. (Änglar) utsända efter varandra.

2. För att driva vinden.

3. Sätta molnen i rörelse.

4. Fördela provianterna.

5. Leverera budskapen.

6. Goda nyheter, liksom varningar.

7. Det som utlovats kommer att ske.

8. Så, när stjärnorna släcks.

9. Skyn öppnar sig.

10. Bergen sprängs.

11. Budbärarna sammankallas.

12. Det är den utnämnda dagen.

13. Beslutsdagen.

14. Vilken Beslutsdag!

15. Ve de som förkastar på den dagen.

16. Utplånade vi inte de tidigare generationerna?

17. Sedan lät vi andra följa dem?

18. Så gör vi med brottslingarna.

19. Ve de som förkastar på den dagen.

20. Skapade vi inte er från en obetydlig vätska?*

21. Som vi sedan placerade i en väl skyddad förvaringsplats.

22. Under en viss tid.

23. Vi mätte den exakt.* Vi är de bästa formgivarna.

*77:20-23 Enligt Langmans Medical Embryology av T.W.Sadler (Femte Upplagan, Sidan 88): "Generellt sett är graviditetslängden för ett fullvuxet foster 266 dagar eller 38 veckor efter befruktning." Både 266 och 38 är mångfalder av 19 (Appendix 1).

24. Ve de som förkastar på den dagen.

25. Gjorde vi inte jorden till en boning?

26. För de levande och de döda?

27. Vi placerade höga berg på den och försåg er med friskt vatten att dricka.

28. Ve de som förkastar på den dagen.

29. Gå till det ni inte brukade tro på.

30. Gå till en skugga med tre olika täthetsgrader.

31. Ändå ger den varken svalka eller skydd från hettan.

32. Den kastar gnistor stora som hus.

33. Lika gula som färgen på kameler.

34. Ve de som förkastar på den dagen.

35. Det är dagen då de inte talar.

36. Ej heller får de lov att be om ursäkt.

37. Ve de som förkastar på den dagen.

38. Detta är Beslutsdagen. Vi har sammankallat er och de tidigare generationerna.

39. Om ni har några planer, sätt då igång med att planera.

40. Ve de som förkastar på den dagen.

41. De rättfärdiga kommer att njuta av skugga och bäckar.

42. Och frukter de tycker om.

43. Ät och drick glädjefullt i gengäld för era verk.

44. På så sätt belönar vi de dygdiga.

45. Ve de som förkastar på den dagen.

46. Ät och drick temporärt; ni är skyldiga.

47. Ve de som förkastar på den dagen.

48. När de uppmanas, ”Buga er ner,” bugar de sig inte ner.

49. Ve de som förkastar på den dagen.

50. Vilken Hadith, förutom denna, upprätthåller de?

 

Läs sura 78