Islam (Underkastelse)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 
Vem Grundade Islam?

Koranen lär oss bestämt att Abraham är grundaren av Islam som det praktiseras idag. Så vad bidrog Abraham med beträffande våra dagliga liv som Muslimer? Koranen lär oss att ALLA RELIGIÖSA SEDER I ISLAM (Salat, Zakat, Fasta & Hajj) kom till oss från Abraham, från generation till generation. Hycklare bland Muslimer frågar alltid hur dessa seder kom till oss från Abraham och inte från Muhammed. De litar inte på att Allsmäktige Gud kan bevara Sina egna religiösa seder (ritualer) och ge oss dem rena, tydliga och kompletta. Med andra ord så existerade alla religiösa seder i Islam före Muhammed. Muhammeds enda uppgift vara att leverera Koranen.

”Ditt ENDA uppdrag (O Muhammed) är att leverera (Koranen), medan det är vi som kommer att ställa dem till svars.” (13:40)

”Du (O Muhammed) har ingen uppgift FÖRUTOM att leverera (Koranen). 42:48

”Budbäraren har ingen uppgift FÖRUTOM att leverera (Koranen)..” 5:99

Abraham var grundaren av Islam (Underkastelse på Svenska) som vi praktiserar den idag, och den som först kallade oss för ”Muslimer” (Underkastade på Svenska).

”Ni ska sträva för Guds sak som ni borde. Han har välsignat er och inte ålagt er någon svårighet i er religion; RELIGIONEN AV ER FADER ABRAHAM, Abraham är den som först gav er namnet ”Muslimer.” På så sätt tjänar budbäraren som vittne ibland er, och ni ska tjäna som vittnen bland människorna. Därför ska ni iakttaga Salat, ge den obligatoriska välgörenheten Zakat, och hålla fast vid Gud; Han är er Herre; den bästa Herren, och den bäste Hjälparen.” (22:78)

”Abraham var varken Judisk eller Kristen; han var en monoteist; han var aldrig en idoldyrkare. Människorna mest förtjänta av att följa Abraham är de som följer honom och denna profet (Muhammed), och de som trodde. Gud är de troendes Herre.” (3:67-68)

”Sedan inspirerade vi dig (O Muhammed) att följa Abrahams religion, monoteism; han var aldrig en idoldyrkare.” (16:123)

Logiskt sett, om Muhammed var en anhängare till Abraham, och vi är anhängare till Muhammed, då är vi anhängare till Abraham. Vad lärde vi oss och vad lärde sig Muhammed från Abraham??? Koranen lär oss att vi lärde oss ALLA RELIGIÖSA SEDER i Islam från Abraham. I hela det Arabiska samhället före och under Muhammeds tid fanns det många anhängare till Abrahams religion. Således iakttog Abu Lahab, Abu Jahl, och idoldyrkarna av Quraish Salat bönen som vi kan se i 8:33-35.

”Deras SALAT BÖN vid helgedomen var inget annat än bedrägeri och ett sätt av avleda människorna…”

I Sura 73, några veckor efter Koranens uppenbarelse, ser vi att 73:20 beordrar Muslimerna att iakttaga SALAT och Zakat. Är det vettigt att tro att Gud skulle utfärda en befallning om att iakttaga något som Han inte gett informationen om hur??

”och iakttag SALAT och ZAKAT, och låna Gud ett lån av rättfärdighet. Allt gott ni gör för era själar kommer ni att finna hos Gud mycket bättre och generöst belönat…” (73:20)

Se filen: Var i Koranen hittar man Salat? Där hittar du mer information
om Abrahams roll i Islam (Underkastelse).