Sura 86: Den Ljusa Stjärnan (Al-Taareq)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Vid skyn och Al-Taareq.

2. Vet du vad Al-Tareeq är?

3. Den ljusa stjärnan.

4. Utan tvivel, är alla väl skyddade.

5. Låt människan reflektera över sin skapelse.

6. Han skapades från utskjuten vätska.

7. Från ett ställe mellan ryggraden och inälvorna.

8. Han kan säkerligen återuppliva honom.

9. Dagen då alla hemligheter presenteras.

10. Kommer han inte att ha någon makt, eller någon hjälpare.

11. Vid skyn som returnerar (vattnet).

12. Vid jorden som spricker (för att odla plantor).

13. Detta är en allvarlig redogörelse.

14. Inte att tas med lätthet.

15. De planerar och konspirerar.

16. Men det gör Jag också.

17. Ge bara de icke troende ett kort uppskov.

 

Läs sura 87