Sura 75: Återuppståndelse (Al-Qeyaamah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Jag svär vid Återuppståndelsens Dag.

2. Och Jag svär vid själen som anklagar.

3. Tror människan att vi inte kommer att rekonstruera hans ben?

4. Jo minsann; vi kan rekonstruera hans fingertopp.

5. Men människan har en tendens till att bara tro på det han ser framför sig.

6. Han tvivlar på Återuppståndelsens Dag.

7. När synen väl har skärpts.

8. Och månen förmörkas.

9. Och solen och månen kraschar in i varandra.

10. På den dagen kommer människan att säga, ”Var är utvägen?”

11. Det finns absolut ingen utväg.

12. Till er Herre på den dagen är ert slutliga öde.

13. Människan kommer att informeras  på den dagen om allt han gjort för att röra sig närmare och om allt han gjort för att röra sig bakåt.

14. Människan kommer att vara sin egen domare.

15. Inga ursäkter kommer att accepteras.

Muhammed Förbjuds Från att Förklara Koranen

16. Rör inte din tunga för att påskynda den.

17. Det är vi som kommer att sammanföra det i Koranen.

18. När vi väl har reciterat den, ska du följa en sådan Koran.

19. Sedan är det vi som kommer att förklara den.

20. Ni älskar verkligen detta flyktiga liv.

21. Medan ni ignorerar Livet Efter Detta.

22. En del ansikten kommer att vara lyckliga på den dagen.

23. I betraktan av sin Herre.

24. Andra ansikten kommer att vara miserabla på den dagen.

25. I förväntan av det värsta.

26. Utan tvivel, när (själen) når strupen.

27. Och den beordras: ”Släpp taget!”

28. Vet han att det är slutet.

29. Varje ben  kommer att ligga orörligt bredvid det andra benet.

30. Till er Herre, på den dagen, är sammankallandet.

31. För han iakttog varken välgörenheten eller kontakt bönerna (Salat).

32. Utan trodde inte och vände sig bort.

33. Med sin familj, uppträdde han arrogant.

34. Du har förtjänat detta.

35. Du har verkligen förtjänat detta.

36. Tror människan att den kommer gå till intet?

37. Var han inte en droppe utstött sädesvätska?

38. Därefter skapade han ett embryo av det!

39. Han gjorde det manligt eller kvinnligt!

40. Är Han sedan inkapabel att återuppliva de döda?

 

Läs sura 76