Sura 87: Den Högste (Al-A’alaa)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Prisa din Herres namn, den Högste.

2. Han skapar och formar.

3. Han formar och vägleder.

4. Han producerar betet.

5. Och förvandlar det sedan till lätt hö.

6. Vi kommer att recitera för dig; glöm ej.

7. Allt är enligt GUDs vilja; Han vet vad som tillkännages, och vad som är dolt.

8. Vi kommer att leda dig till den lättaste vägen.

9. Därför ska du påminna; kanske påminnelsen kommer att göra nytta.

10. De vördnadsfulla kommer att ta sig i akt.

11. De onda kommer att undvika det.

12. Följaktligen kommer han att genomlida den stora Helveteselden.

13. Vari han aldrig dör, eller hålls vid liv.

14. Sannerligen framgångsrik är den som räddar sin själ.

15. Genom att minnas sin Herres namn och iakttaga kontakt bönerna (Salat).

16. Ni är sannerligen upptagna med detta första liv.

17. Trots att Livet Efter Detta är mycket bättre och evigt.

18. Detta är dokumenterat i de tidigare lärorna.

19. Moses och Abrahams läror.

 

Läs sura 88