Sura 62: Fredag (Al-Jumu’ah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Prisar GUD gör allting i himlarna och allting på jorden; Kungen, den Heligaste, den Allsmäktige, Visaste.

2. Han är Den som sände till hedningarna en budbärare från dem, för att recitera Hans uppenbarelser för dem, rena dem och lära dem skriften och visdom. Innan dess hade de gått långt vilse.

3. Och till många generationer efter dem. Han är den Allsmäktige, Visaste.

4. Sådan är GUDs nåd som Han ger till vem Han vill. GUD är Besittare av Oändlig Nåd.

5. Exemplet på de som fick Toran, som sedan inte lyckades upprätthålla den, är som åsnan som bär på stora litterära verk. Sannerligen miserabelt är exemplet på människor som förkastat GUDs uppenbarelser. GUD vägleder inte de onda människorna.

6. Säg, ”O ni som är Judiska, om ni påstår att ni är GUDs utvalda, uteslutande alla andra människor, borde ni längta efter döden om ni talar sanning!”

7. De längtar aldrig efter den, på grund av vad de gjort. GUD är fullt medveten om de onda.

8. Säg, ”Döden som ni försöker undvika kommer att hinna ikapp er förr eller senare. Sedan kommer ni att föras tillbaka till Den Som Känner Till alla hemligheter och tillkännagivelser och därefter kommer Han att informera er om allt ni hade gjort.”

Viktigt Budord till Alla Som Tror

9. O ni som tror, när Församlingsbönen (Salat Al-Jumu’ah) utropas på Fredagen, ska ni skynda er till åminnelsen av GUD och släppa alla sysslor. Det är bättre för er, om ni bara visste.

10. När bönen väl avslutats får ni sprida ut er på jorden för att söka GUDs gåvor och fortsätt att minnas GUD ofta, så att ni må lyckas.

11. När en del av dem stöter på en affärsuppgörelse, eller någon typ av underhållning, rusar de till det och lämnar dig stående! Säg, ”Det som GUD har är mycket bättre än underhållningen eller affären. GUD är den bästa Försörjaren.”

 

Läs sura 63