Sura 99: Skalvet (Al-Zalzalah)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. När jorden våldsamt skakas.

2. Och jorden skjuter ifrån sig sina laster.

3. Kommer människan att undra: ”Vad är det som händer?”

4. På den dagen, kommer den att berätta sina nyheter.

5. Att er Herre beordrat den.

6. På den dagen, kommer människor att strömma ut från alla håll och kanter, för att visa sina verk.

7. Den som uträttar en atoms vikt av godo kommer att se det.

8. Och den som uträttar en atoms vikt av ondo kommer att se det.

 

Läs sura 100