APPENDIX 1

 

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

Innehåller 2 sidor
Appendix 1 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

 

Ett av De Stora Miraklen [74:35]

DEL 1

Koranen karaktäriseras av ett unikt fenomen som aldrig påträffats i någon mänskligt författad bok. Alla delar av Koranen är matematiskt sammansatta – surorna, verserna, orden, antalet förekomster av vissa bokstäver, antalet förekomster av ord från samma rot, antalet variationer av gudomliga namn, den unika stavningen av vissa ord, avsaknaden av eller den avsiktliga ändringen av vissa bokstäver i vissa ord, och många andra beståndsdelar av Koranen utöver dess innehåll. Det finns två huvudsakliga aspekter av Koranens matematiska system (1) Den matematiskt litterära sammansättningen, och (2) Den matematiska strukturen av antalet suror och verser. På grund av denna omfattande matematiska kod, är minsta förvanskning av Koranens text eller fysiska ordning direkt avslöjad.

Enkelt att Förstå : Omöjligt att Imitera

För första gången i historien har vi en skrift med ett inbyggt matematiskt bevis på gudomligt författarskap – en övermänsklig matematisk sammansättning.

Alla som läser denna bok kan lätt verifiera Koranens matematiska mirakel. Ordet ”Gud” (Allah), är skrivet med stora feta bokstäver genom hela texten. Antalet förekomster av ordet ”Gud” finns noterat längst ner på varje sida. Sista sidan av texten, sidan 604, visar att det totala antalet förekomster av ordet ”Gud” är 2698, eller 19×142. Dessutom får vi en slutsumma på 118123, även det en mångfald av 19 (118123 = 19×6217), när vi adderar alla nummer på de verser där ordet ”Gud” förekommer. Nitton är den gemensamma nämnaren i hela Koranens matematiska system.

Detta fenomen i sig självt, räcker som obestridligt bevis för att Koranen är GUDs budskap till världen. Ingen mänsklig varelse(r) skulle kunna hålla reda på antalet förekomster av ordet ”Gud”, samt numren på de verser där de finns. Det är särskilt omöjligt med tanke på att (1) den okunnighet som rådde under den tidsålder då Koranen uppenbarades, och (2) det faktum att surorna och verserna var vitt åtskilda i tid och rum vad gäller uppenbarelse. Den kronologiska uppenbarelseordningen var väldigt olik det slutliga formatet (Appendix 23). Koranens matematiska mirakel är emellertid inte begränsat till ordet ”Gud”; det är extremt vidsträckt, extremt invecklat, och innefattar allt.

De Enkla Fakta

Precis som Koranen själv, sträcker sig Koranens matematiska kod från det väldigt enkla, till det mycket komplicerade. De Enkla Fakta är de observationer som kan fastställas utan att använda hjälpmedel. De komplicerade fakta kräver hjälp av en miniräknare eller en dator. De följande fakta kräver inga hjälpmedel för att verifieras:

1. Den första versen (1:1), känd som ”Basmalah”, består av 19 bokstäver.
2. Koranen består av 114 suror, vilket är 19×6.
3. Det totala antalet verser i Koranen är 6346, eller 19×334. (6234 numrerade verser & 112 icke numrerade verser (Basmalah) 6234 + 112 = 6346) Notera att 6 + 3 + 4 + 6 = 19.
4. Basmalah förekommer 114 gånger, trots dess iögonenfallande frånvaro från Sura 9 (den förekommer två gånger i Sura 27) & 114 = 19×6.
5. Från den Basmalah som saknas i Sura 9 till den extra Basmalah i Sura 27, är det precis 19 suror.
6. Det fortsätter med att totalsumman av suranumren från 9 till 27 (9+ 10 + 11 + 12 + ….. + 27) är 342, eller 19×18.
7. Denna totalsumma (342) motsvarar också antalet ord mellan de två Basmalah i Sura 27, och 342 = 19×18.
8. Den berömda första uppenbarelsen (96:1-6) består av 19 ord.
9. Den 19-ordade första uppenbarelsen består av 76 bokstäver, 19×4.
10. Sura 96, först i kronologisk ordning, består av 19 verser.
11. Den första kronologiska suran är placerad på toppen av de sista 19 surorna.
12. Suran 96 består av 304 Arabiska bokstäver, och 304 är 19×16.
13. Den sista uppenbarelsen (Sura 110) består av 19 ord.
14. Den första versen av sista uppenbarelsen består av 19 bokstäver.
15. 14 olika Arabiska bokstäver utgör 14 olika set att ”Koraniska Initialer” (såsom A.L.M. i 2:1), och står som prefix i 29 suror. Dessa nummer blir totalt 14 + 14 + 29 = 57, 19×3.
16. Totalsumman av de 29 suranumren där de Koraniska Initialerna förekommer är 2 + 3 + 7 … + 50 + 68 = 822, och 822 + 14 (14 set av initialer) är 836, eller 19×44.
17. Mellan den första initialförsedda suran (Sura 2) och den sista initialförsedda suran (Sura 68) finns det 38 initiallösa suror, 19×2.
18. Mellan den första och den sista initialförsedda suran är det 19
19. Koranen nämner 30 olika nummer: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,19,20,30,40,50,60,70,80,99,100,200,300,1000,2000,3000,5000,50.000, & 100.000. Summan av dessa nummer är 162146, som motsvarar 19×8534.

Detta är en kortfattad översikt av De Enkla Fakta.

Nytt NUMMER 19

   

Java baserad program. Avancerad.
Dividerar väldigt långa tal.
klicka här

   

 

Om er webbläsare inte stödjer Java, använd vår (submision.org) äldre version.

 

NUMMER 19

   

Dataprogram för att dividera
väldigt långa tal. Gratis att lada ner
klicka här

   

Den Litterära Matematiska Kompositionen

Koranen karaktäriseras av ett unikt fenomen som aldrig skådats i någon annan bok; 29 suror är försedda med prefix, bestående av 14 olika set av ”Koraniska Initialer”, med en till fem bokstäver per set. Fjorton bokstäver, halva det Arabiska alfabetet, tar del i dessa initialer. Betydelsen av dessa Koraniska initialer förblev en gudomligt bevarad hemlighet under 14 århundraden.

Koranen förklarar i 10:20 och 25: 4-6 att dess mirakel, dvs., bevis på gudomligt författarskap, var destinerat att förbli en hemlighet under en specifik förutbestämd tid.

De sa, ”Varför har inget mirakel kommit ner till honom från hans Herre?” Säg, ”Endast Gud har kännedom om framtiden. Vänta därför, och jag kommer att vänta med er.” (10:20)

De som inte trodde sa, ”Detta är bara något som han har hittat på, med hjälp av andra människor.” I sanning, har de yttrat en stor hädelse; en lögn. Andra sa, ”Sagor från det förflutna som han skrev ner; de dikterades för honom dag och natt.” Säg, ”Detta sändes ner av Den som känner till ’hemligheten’ i himmlarna och på jorden.” Utan tvivel, är Han Förlåtande, Den Barmhärtigaste.(25:4-6)

De Koraniska Initialerna utgör en stor del av Koranens 19-baserade matematiska mirakel.

Tabell 1: Lista över de Koraniska Initialerna
och Deras Suror
Nr. Sura Nr. Sura Titel Koraniska Initialer
1 2 Kvigan A.L.M
2 3 Amramiterna A.L.M
3 7 Skärselden A.L.M.S.
4 10 Jonas A.L.R.
5 11 Hud A.L.R.
6 12 Josef A.L.R
7 13 Åska A.L.M.R.
8 14 Abraham A.L.R.
9 15 Al-Hijr Dalen A.L.R.
10 19 Maria K.H.Y.`A.S.
11 20 T.H. T.H.
12 26 Poeterna T.S.M.
13 27 Myran T.S.
14 28 Historia T.S.M.
15 29 Spindeln A.L.M.
16 30 Romarna A.L.M.
17 31 Luqmaan A.L.M.
18 32 Prostrering A.L.M.
19 36 Y.S. Y.S.
20 38 S. S.
21 40 Förlåtare H.M.
22 41 Fulländad H.M.
23 42 Konsultation H.M.`A.S.Q.
24 43 Ornament H.M.
25 44 Rök H.M.
26 45 Att Falla På Knä H.M.
27 46 Sandåsarna H.M.
28 50 Q. Q.
29 68 Pennan NuN

Historisk Bakgrund

År 1968, förstod jag att de existerande Engelska översättningarna av Koranen inte representerade det sanna budskapet i GUDs Sista Testamente. Till exempel kunde inte två av de mest populära översättarna, Yusuf Ali och Marmaduke Pickthall, övervinna sina korrumperade religiösa traditioner när det kom till GUDs kriteria i 39:45.

När ENDAST Gud nämns, krymper hjärtat på dem som inte tror på Livet Efter Detta i motvilja. Men när andra nämns vid sidan av Honom, gläder de sig. (39:45)

Yusuf Ali utelämnade det avgörande ordet ”ENDAST” från sin översättning, och ändrade på resten av versen genom att lägga till ordet (gudar). På så sätt förstörde han helt och hållet detta mycket viktiga Koraniska kriterium. han översatte 39:45 enligt följande:

”När Gud, Den Ende, nämns, krymper hjärtat på de som inte tror på Livet Efter Detta med avsmak och skräck; men när (gudar) andra än Honom nämns, se, då fylls de av glädje.” (39:45) (enligt A.Yusuf Ali)

Uttrycket ”När Gud, Den Ende nämns,” är inte detsamma som att säga, ”När endast Gud nämns.” Man kan nämna ”Gud, Den Ende,” och även nämna Muhammed eller Jesus, och ingen kommer att bli upprörd. Men om ”ENDAST Gud är nämnd” kan man inte nämna någon annan, och massor av människor som – de som idoliserar Muhammed eller Jesus – kommer att bli upprörda. Alltså kunde Yusuf Ali inte förmå sig att presentera sanningen i Koranen, om den avslöjade hans korrupta tro.

Marmaduke Pickthall översatte ”ENDAST” rätt, men förstörde kriteriet genom att lägga till sin personliga övertygelse inom parentes; han översatte 39:45 enligt följande:

”Och när endast Allah nämns, verkar hjärtat på de som inte tror på Livet Efter Detta frånstötande, och när de (som de dyrkar) vid sidan av Honom nämns, se, då blir de glada.” (39:45) (enligt Marmaduke Pickthall)

När jag såg sanningen i GUDs ord förstörda på så sätt, beslutade jag mig för att översätta Koranen, åtminstone till förmån för mina egna barn. Eftersom jag var kemist till yrket, och trots min omfattande religiösa bakgrund – min far var en beryktad Sufi-ledare i Egypten – lovade jag Gud att jag inte skulle förflytta mig från en vers till en annan om jag inte förstod den till fullo.

Jag köpte alla tillgängliga böcker av Koraniska översättningar och förklaringar (Tafseer) som jag kunde hitta, placerade dem därefter på ett stort bord och påbörjade min översättning. Den första suran, Nyckeln, var färdig på ett par dagar. Den första versen i Sura 2 är ”A.L.M.” Översättningen av denna vers tog fyra år, och sammanföll med det gudomliga röjandet av ”hemligheten”, det stora matematiska Miraklet i Koranen.

Böckerna med Koraniska förklaringar var enhälligt överrens om att ”ingen känner till betydelsen eller vikten av de Koraniska Initialerna A.L.M., eller några andra initialer.” Jag bestämde mig för att skriva in Koranen i datorn, analysera hela texten, och se om det fanns några matematiska samband mellan dessa Koraniska initialer.

Jag använde mig av en time-share terminal, kopplad via telefon till en gigantisk dator. För att testa min teori, bestämde jag mig för att titta på de Koraniska Initialerna bestående av en bokstav – ”Q” (Qaaf) i Sura 42 och 50, ”S” (Saad) i Surorna 7,19 och 38, och ”N” (Noon) i Sura 68). Som detaljerat i min första bok KORANENS MIRAKEL: BETYDELSEN AV DE MYSTERISKA BOKSTÄVERNA (Islamic Produktions, 1973), hade många tidigare försök till att lösa detta mysterium misslyckats.

Den Koraniska Initialen ”Q” (Qaaf)

Datorns uppgifter visade att texten i de enda två surorna initierade med Q, 42 och 50, innehöll samma antal Q’s, 57 och 57. Det var det första tecknet på att ett medvetet matematiskt system kunde existera i Koranen.

Sura 50 har titeln ”Q”, har ”Q” som prefix, och i första versen står det, ”Q, och den ärorika Koranen.” Detta tyder på att ”Q” står för ”Quran”, och att det totala antalet förekomster av Q’s i de två surorna med initialen Q representerar Koranens 114 suror (57 + 57 = 114 = 19×6). Denna idé styrktes av det faktum att ”Koranen” förekommer 57 gånger i Koranen.

Koranen beskrivs i Sura ”Q” som ”Majid” (ärorik), och det Arabiska ordet ”Majid” har ett gematriskt värde på 57: M (40) + J (3) + D (4) = 57.

Sura 42 består av 53 verser, och 42 + 53 = 95, 19×5.

Sura 50 består av 45 verser, och 50 + 45 = 95, samma totalsumma som i Sura 42.

Genom att räkna ordet ”Q” i varje ”Vers 19” i hela Koranen, får vi en slutsumma på 76, 19×4. Här är en sammanställning av de Q-relaterade uppgifterna:

 

1. Antalet förekomster av ”Q” i Sura ”Q” (Nr.50) är 57, 19×3.
2. I den andra suran med initialen ”Q” (Nr.42), förekommer bokstaven ”Q” exakt lika många gånger, 57.
3. Den totala förekomsten av bokstaven ”Q” i de båda surorna med initialen Q är 114, vilket motsvarar antalet kapitel i Koranen.
4. ”Koranen” nämns 57 gånger i Koranen.
5. Beskrivningen av Koranen som ”Majid” (Ärorik) är relaterad med antalet förekomster av bokstaven ”Q” i var och en av surorna med initialen ”Q”. Ordet ”Majid” har ett gematriskt värde av 57.
6. Sura 42 består av 53 verser, och 42 + 53 = 95, eller 19×5.
7. Sura 50 består av 45 verser, och 50 + 45 är också 95, 19×5.
8. Antalet Q’s i alla verser numrerade ”19” i hela Koranen är 76, 19×4

Glimtar av Koranens matematiska sammansättning började framträda. Till exempel noterades det att människorna som misstrodde Lot nämns i 50:13 och förekommer 13 gånger i Koranen – 7:80; 11:70, 74, 89; 21:74; 22:43; 26:160; 27:54, 56; 29:28; 38:13; 50:13; och 54:33. De kallas genomgående för ”Qawm,” med undantag för en gång i Sura 50, en sura med initialen Q, där de kallas för ”Ikwaan.” Uppenbarligen skulle antalet av bokstaven ”Q” i Sura 50 blivit 58, om det vanliga ordet, innehållande Q, skulle ha använts, och hela detta fenomen skulle ha försvunnit. Med den konstaterade absoluta exaktheten av matematik, förstörs hela systemet om en enda bokstav ändras.

Ett annat exempel av relevans är hänvisningen till Mekka i 3:96 som ”Becca! ” Denna märkliga stavning på den beryktade staden har förbryllat Muslimska lärda i många århundraden. Trots att Mekka nämns korrekt stavat i Koranen i 48:24, är bokstaven ”M” utbytt mot bokstaven ”B” i 3:96. Det visar sig att Sura 3 är en sura med initialen M, och att antalet ”M” skulle ha avvikit från Koranens kod om ”Mekka” var korrekt stavat i 3:96.

NuN (Noon)

Denna initial är unik; den förekommer i en sura, 68, och namnet på bokstaven har bokstaverats som tre bokstäver – Noon Wow Noon – i den ursprungliga texten, och räknas därför som två N. Det totala antalet förekomster av denna bokstav i suran med initialen N är 133, 19×7.

Det faktum att ”N” är den sista Koraniska Initialen (se Tabell 1) frambringar några speciella iakttagaelser. Som exempel kan nämnas att antalet verser från den första Koraniska Initialen (A.L.M. i 2:1) till den sista initialen (N. i 68:1) är 5263, 19×277.

Ordet ”Gud” (Allah) förekommer 2641 (19×139) gånger mellan den första initialen och den sista initialen. Eftersom det totala antalet förekomster av ordet ”Gud” är 2698, blir dess förekomst utanför initialerna ”A.L.M.” i 2:1 på ena sidan, och initialen ”N” i 68:1 på andra sidan, 57, 19×3.

Tabellerna 9 till 20 bevisar att initialen ”NuN” måste bokstaveras för att visa två N.

S (Saad)

Denna initial står som prefix i tre suror 7,19, och 38, och den totala förekomsten av bokstaven ”S” (Saad) i dessa tre suror är 152, 19×8 (Tabell 2). Anmärkningsvärt är att ordet ”Bastatan” i 7:69, i en del tryck skrivs med ett ”Saad” i stället för ”Seen.” Detta är en felaktig förvanskning som bryter mot Koranens kod. Genom att titta på den äldsta tillgängliga kopian av Koranen, Tashkent-kopian, fann man att ordet ”Bastatan” är korrekt stavat med ett ”Seen” (se fotostatkopia nedan).

Tabell 2: Antalet Förekomster av Bokstaven ”S” i de Saad-initierade Surorna.
Sura Antal Förekomster av ”S”    
7 97    
19 26    
38 29    
  152 (19×8)    

Historisk Notering

Den monumentala upptäckten att ”19” är Koranens gemensamma nämnare, förverkligades i Januari 1974, och sammanföll med Zul-Hijjah 1393 A.H (After Hijrah). Koranen uppenbarades 13 B.H (Before Hijrah). Detta gör antalet år från Koranens uppenbarelse till uppenbarelsen av dess mirakel 1393 + 13 = 1406 = 19×74. Som noterat ovan, ägde avslöjandet av Miraklet rum i Januari 1974. Relationen mellan 19×74 månår och 1974 solår kunde inte undgå att märkas. Detta är speciellt häpnadsväckande med tanke på att ”19” nämns i Sura 74.

Y.S. (Ya Seen)

Dessa två bokstäver står som prefix i Sura 36. Bokstaven ”Y” förekommer 237 gånger i denna sura, medan bokstaven ”S” (Seen) förekommer 48 gånger. Det totala antalet av de båda bokstäverna är 285, 19×15.

Anmärkningsvärt är att bokstaven ”Y” skrivs på två olika sätt i Koranen; ett är tydligt och det andra diskret. Den diskreta formen av bokstaven kan vara förvirrande för dem som inte är helt förtrogna med det Arabiska språket. Ett bra exempel är ordet ”Araany ” som nämns två gånger i 12:36. Bokstaven ”Y” används två gånger i detta ord, första ”Y” är diskret och det andra tydligt . Sura 36 har inte ett enda ”Y” av den diskreta typen. Detta är ett anmärkningsvärt fenomen, och ett som inte normalt uppträder i en sura så lång som Sura 36. I min bok KORANEN: SYNLIG PRESENTATION AV MIRAKLET (Islamic Productions, 1982) är alla ”Y” och ”S” markerade med en stjärna.

H.M. (Ha Mim)

Sju suror har ”H ” och ”M ” som prefix; Surorna 40 till 46. Det totala antalet förekomster av dessa två bokstäver i de sju surorna med initialerna H.M är 2147, eller 19×113. De detaljerade uppgifterna visas i Tabell 3.

Naturligtvis skulle ändringen av en enda bokstav ”H” eller ”M” i någon av de sju surorna med initialerna H.M., förstört detta invecklade fenomen.

’A.S.Q. (’Ayn Seen Qaf)

Dessa initialer utgör Vers 2 i Sura 42, och det totala antalet förekomster av dessa bokstäver i denna sura är 209, eller 19×11. Bokstaven ”’A” (’Ayn) förekommer 98 gånger, bokstaven ”S” (Seen) förekommer 54 gånger, och bokstaven ”Q” (Qaf) förekommer 57 gånger.

Tabell 3: Förekomsten av Bokstäverna
”H” och ”M”
i de Sju H.M.-Initierade Surorna

Sura Nr.

Antal Förekomster av
”H” ”M” ”H+M”

40

64 380 444

41

48 276 324

42

53 300 353

43

44 324 368

44

16 150 166

45

31 200 231

46

36 225 261
  292 1855 2147
(19×113)

 

A.L.M. (Alef Laam Mim)

Bokstäverna ”A,” ”L,” och ”M” är de mest utnyttjade bokstäverna i det Arabiska språket, och i samma ordning som vi ser dem i de Koraniska Initialerna – ”A,” sedan ”L,” sedan ”M.” Dessa bokstäver står som prefix i sex suror – 2,3,29,30,31,32 – och det totala antalet förekomster av dess tre bokstäver i var och en av dessa sex suror är en multipel av 19 {9899 (19×521), 5662 (19×298), 1672 (19×88), 1254 (19×66), 817 (19×43), och 570 (19×30), respektive.}Följaktligen är den totala förekomsten av de tre bokstäverna i de sex surorna 19874 (19×1046), och ändringen på en av dessa bokstäver förstör detta anmärkningsvärda fenomen.

Tabell 4: Antal Förekomster av Bokstäverna
”A,” ”L,” och ”M”
i de A.L.M.-Initierade Surorna

Sura Nr.

Antal Förekomster av

Totalt

”A” ”L” ”M”

2

4502 3202 2195 9899 (19×521)

3

2521 1892 1249 5662 (19×298)

29

774 554 344 1672 (19×88)

30

544 393 317 1254 (19×66)

31

347 297 173 817 (19×43)

32

257 155 158 570 (19×30)
  8945 6493 4436 19874 (19×1046)

Bokstäverna ”A,” ”L,” och ”M” är de mest utnyttjade bokstäverna i det Arabiska språket, och i samma ordning som vi ser dem i de Koraniska Initialerna – ”A,” sedan ”L,” sedan ”M.” Dessa bokstäver står som prefix i sex suror – 2,3,29,30,31,32 – och det totala antalet förekomster av dess tre bokstäver i var och en av dessa sex suror är en multipel av 19 {9899 (19×521), 5662 (19×298), 1672 (19×88), 1254 (19×66), 817 (19×43), och 570 (19×30), respektive.}Följaktligen är den totala förekomsten av de tre bokstäverna i de sex surorna 19874 (19×1046), och ändringen på en av dessa bokstäver förstör detta anmärkningsvärda fenomen.

Tabell 5: Antal Förekomster av Bokstäverna
”A,” ”L,” och ”R”
i de A.L.R.-Initierade Surorna

Sura Nr.

Antal Förekomster av

Totalt

”A” ”L” ”R”
10 1319 913 257 2489 (19×131)
11 1370 794 325 2489 (19×131)
12 1306 812 257 2375 (19×125)
14 585 452 160 1197 (19×63)
15 493 323 96 912 (19×48)
  5073 3294 1095 9462 (19×498)

A.L.M.R (Alef Laam Mim Ra)

Dessa initialer står som prefix i en sura, Nr. 13, och den totala förekomsten av dessa fyra bokstäver är 1482, eller 19×78. Bokstaven ”A” förekommer 605 gånger, ”L” förekommer 480 gånger, ”M” förekommer 260 gånger, och ”R” 137 gånger.

A.L.M.S (Alef Laam Mim Saad)

Endast en sura har dessa initialer som prefix, Sura 7, och bokstaven ”A” förekommer 2529 gånger i denna sura, ”L” förekommer 1530 gånger, ”M” förekommer 1164 gånger, och ”S” (Saad) förekommer 97 gånger. Följaktligen är den totala förekomsten av de fyra bokstäverna i denna sura 2529 + 1530 + 1164 + 97 = 5320 = 19×280.

En viktig iakttagaelse här är det sammankopplade förhållande som hänger ihop med bokstaven ”S” (Saad). Denna bokstav förekommer också i Surorna 19 och 38. Medan den kompletterar sina systerbokstäver i Sura 7 för att producera en totalsumma som är delbar med 19, kompletterar förekomsten av denna bokstav även sina systerbokstäver i Surorna 19 och 38, för att producera en multipel av 19 (se Sidan 614).

Dessutom påverkar den Koraniska Initialen ”S” (Saad) och de Koraniska Initialerna ”K.H.Y.A.” (Kaaf Ha Ya ’Ayn) varandra i Sura 19, för att åstadkomma ännu en totalsumma som är en multipel av 19 (se Sidan 617). Detta sammankopplade förhållande – vilket inte är unikt för initialen ”S” (Saad) – bidrar till komplexiteten av Koranens numeriska kod.

K.H.Y.’A.S. (Kaaf Ha Ya ’Ayn Saad)

Det här är det längsta setet av initialer, bestående av fem bokstäver, och det förekommer i en sura, Sura 19. Bokstaven ”K” i Sura 19 förekommer 137 gånger, ”H” förekommer 175 gånger, ”Y” förekommer 343 gånger, ”’A” förekommer 117 gånger, och ”S” (Saad) förekommer 26 gånger. Följaktligen är den totala förekomsten av de fem bokstäverna 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 = 19×42.

H.,T.H. (Ta Ha), T.S. (Ta Seen),
& T.S.M. (Ta Seen Mim)

En invecklad sambandsrelation binder samman dessa delvis sammanfallande Koraniska Initialer för att åstadkomma en totalsumma som även den är en multipel av 19. Initialen ”H.” finner man i Surorna 19 och 20. Initialerna ”T.H.” står som prefix i Sura 20. Initialerna ”T.S.” finns i Sura 27, medan initialerna ”T.S.M.” står som prefix i dess kringliggande suror, Surorna 26 & 28.

Det bör noteras vid denna tidpunkt, att de längre, mer komplicerade, sammankopplade och delvis sammanfallande initialerna, återfinns i de suror där ovanligt mäktiga mirakel skildras. Som exempel kan nämnas att Jesus jungfrufödsel återges i Sura 19, som har det längsta setet av initialer som prefix, K.H.Y.’A.S.

Dessa sammankopplade initialer ”H.,” ”T.H.,” ”T.S.,” och ”T.S.M.” står som prefix i suror som beskriver Moses och Jesus mirakel, och de ovanliga företeelserna runt Salomon och hans jinner. På så sätt ger Gud starkare bevis för att bestyrka mäktigare mirakel. Antalet förekomster av dessa initialer presenteras i Tabell 6.

Tabell 6: Antal Förekomster av de Koraniska
Intialerana ”H.,” ”T.H.,” ”T.S.,” och ”T.S.M.”
i Deras Suror
Sura

Antal Förekomster av

”H” ”T” ”S” ”M”
19 175

20 251 28

26

33 94 484
27

27 94

28

19 102 460
  426 107 290 944
426+107+290+944 = 1767 = (19×93)

Vad Är Ett ”Gematriskt Värde”?

När Koranen uppenbarades, för 14 århundraden sedan, existerade inte siffror som vi känner dem idag. Ett universellt system var i bruk, där bokstäverna i det Arabiska, Hebreiska, Arameiska, och Grekiska alfabetet användes som siffror. Siffran som tillskrivits varje bokstav är dess ”Gematriska Värde.” Det numeriska värdet på det Arabiska alfabetet visas i Tabell 7.

                Alef
1
Ya’
10
TTa’
9
Ha’
8
Zay
7
Waw
6
Ha’
5
Dal
4
Jim
3
Ba’
2
Qaf
100
Saad
90
Fa’
80
’Ayn
70
Seen
60
Noon
50
Mim
40
Laam
30
Kaf
20
Ghayn
1000
Za
900
Dad
800
Dhal
700
Kha’
600
Tha’
500
Ta’
400
Shin
300
Ra’
200

Andra Matematiska Egenskaper hos de Initialförsedda Surorna

Fjorton Arabiska bokstäver, halva det Arabiska alfabetet, medverkar i utformningen av de 14 olika seten av Koraniska Initialer. När vi adderar det gematriska värdet på var och en av dessa bokstäver, med antalet suror som har Koraniska Initialer som prefix (29), får vi en slutsumma på 722, eller 19x19x2.

Dessutom, adderar vi det totala gematriska värdet på de 14 initialerna, med numren på de suror där initialerna först uppträder, får vi en slutsumma på 988, 19×52. Tabell 8 presenterar dessa uppgifter.

Om vi adderar antalet förekomster på var och en av de 14 bokstäverna som uppspaltats i Tabell 8 som en initial, med numren på de suror där de förekommer som initialer, blir den Stora Slutsumman 2033, 19×107. Se Tabell 9.

Tabell 8: De 14 Bokstäverna Som Används
för att Forma
de Koraniska Intialerna

Bokstav Värde Första Sura
A (Alef) 1 2
L (Laam) 30 2
M (Mim) 40 2
S (Saad) 90 7
R (Ra) 200 10
K (Kaf) 20 19
H (Ha) 5 19
Y (Ya) 10 19
`A (`Ayn) 70 19
T (Ta) 9 20
S (Seen) 60 26
H (Ha) 8 40
Q (Qaf) 100 42
N (Noon) 50 68
  693 295

693 + 295 = 988 = 19×52

och 693 + 29 (sura) = 722 = 19x19x2

Tabell 9: Matematisk Strukturerad Distribution av
de Koraniska Intialerna

Initial Antal Förekomster Suror Där Den Förekommer Total
A (Alef) 13 [+2+3+7+10+11+12+13 +14+15+29+30+31+32] 222
L (Laam) 13 [+2+3+7+10+11+12+13 +14+15+29+30+31+32] 222
M (Mim) 17 [+2+3+7+13+26+28+29+30+31 +32+40+41+42+ 43+44+45+46] 519
S (Saad) 3 +7+19+38 67
R (Ra) 6 +10+11+12+13+14+15 81
K (Kaf) 1 +19 20
H (Ha) 2 +19+20 41
Y (Ya) 2 +19+36 57
`A (`Ayn) 2 +19+42 63
T (Ta) 4 +20+26+27+28 105
S (Seen) 5 +26+27+28+36+42 164
H (HHa) 7 +40+41+42+43+44+45+46 308
Q (Qaf) 2 +42+50 94
N (Noon) 2 +68 70
  79 1954 2033(19×107)

 

Tabell 10 visar det gematriska värdet på var och en av seten Koraniska Initialer, plus det total gematriska värdet av dessa bokstäver i hela suran. Den Stora Slutsumman för att suror med initialer är 1051726. Detta tal, som överstiger en miljon, är en multipel av 19 (1051726 = 19×55354). Minsta ändring eller förvanskning förstör systemet.

Notis: Det totala gematriska värdet av de Koraniska Initialerna i varje enskild sura, motsvarar det gematriska värdet av varje initial multiplicerad med antalet förekomster av den initialen i den suran.

Tabell 10: Totalt Gematriskt Värde av
Alla antal förekomster av
Koraniska Intialer i Sina Suror.

Sura Initialer

Antal Förekomster
av Intialer

Totalt
Gematriskt Värde
i Suran

2 A.L.M. 9899 188362
3 A.L.M. 5662 109241
7 A.L.M.S. 5320 103719
10 A.L.R. 2489 80109
11 A.L.R. 2489 90190
12 A.L.R. 2375 77066
13 A.L.M.R. 1482 52805
14 A.L.R. 1197 46145
15 A.L.R. 912 29383
19 K.H.Y.`A.S. 798 17575
20 T.H. 279 1507
26 T.S.M. 611 25297
27 T.S. 121 5883
28 T.S.M. 581 24691
29 A.L.M. 1672 31154
30 A.L.M. 1254 25014
31 A.L.M. 817 16177
32 A.L.M. 570 11227
36 Y.S. 285 5250
38 S. 29 2610
40 H.M. 444 15712
41 H.M. 324 11424
42 H.M.-`A.S.Q. 562 28224
43 H.M. 368 13312
44 H.M. 166 6128
45 H.M. 231 8248
46 H.M. 261 9288
50 Q 57 5700
68 N,N 133 6650

41388 1048091

41388 + 1048091 = 1089479 (19 x 57341)

Viktiga Parametrar för de Koraniska Initialerna
(Suror, Verser, Antal Förekomster, Första Suran och Sista Suran)

Tabell 11 visar att summan av numren på de suror och verser där de Koraniska Initialerna förekommer, adderat med antalet gånger som initialen förekommer i den suran, plus numret på första suran som initialen förekommer i, plus det totala gematriska värdet på var och en av initialerna i de verser där de förekommer som initialer, producerar en slutsumma som motsvarar 47158, eller 19×2482. Följaktligen är fördelningen av de Koraniska Initialerna i surorna med initialer så invecklat, att deras slutsummor och deras gematriska värden sammanflätats för att åstadkomma en stor slutsumma som är en multipel av 19.

Det är anmärkningsvärt att initialen ”N” måste räknas som två N. Detta påvisar det faktum att den ursprungliga Koraniska texten stavar denna initial med 2 N.

Tabell 11: Parametrar för
de 14 Individuella Koraniska Intialerna
Initial Sura, Vers, & (Antal) av Initial i Varje Sura Första
Suran
Sista
Suran
A (Alef) 2:1 (4502), 3:1 (2521), 7:1 (2529),
10:1 (1319), 11:1 (1370), 12:1 (1306),
13:1 (605), 14:1 (585), 15:1 (493),
29:1 (774), 30:1 (544), 31:1 (347),
32:1 (257)
2 32
L (Laam) 2:1 (3202), 3:1 (1892), 7:1 (1530),
10:1 (913), 11:1 (794), 12:1 (812),
13:1 (480), 14:1 (452), 15:1 (323),
29:1 (554), 30:1 (393), 31:1 (297),
32:1 (155)
2 32
M (Mim) 2:1 (2195), 3:1 (1249), 7:1 (1164),
13:1 (260), 26:1 (484), 28:1 (460),
29:1 (344), 30:1 (317), 31:1 (173),
32:1 (158), 40:1 (380), 41:1 (276),
42:1 (300), 43:1 (324), 44:1 (150),
45:1 (200), 46:1 (225)
2 46
S (Saad) 7:1 (97), 19:1 (26), 38:1 (29) 7 38
R (Ra) 10:1 (257), 11:1 (325), 12:1 (257),
13:1 (137), 14:1 (160), 15:1 (96)
10 15
K (Kaf) 19:1 (137) 19 19
H (Ha) 19:1 (175), 20:1 (251) 19 20
Y (Ya) 19:1 (343), 36:1 (237) 19 36
`A(`Ayn) 19:1 (117), 42:2 (98) 19 42
T (Ta) 20:1 (28), 26:1 (33), 27:1 (27),
28:1 (19)
20 28
S (Seen) 26:1 (94), 27:1 (94), 28:1 (102),
36:1 (48), 42:2 (54)
26 42
H (HHa) 40:1 (64), 41:1 (48), 42:1 (53),
43:1 (44), 44:1 (16), 45:1 (31),
46:1 (36)
40 46
Q (Qaf) 42:2 (57), 50:1 (57) 42 50
N (NuN) 68:1 (133) 68 68
  43423 295 514

Stora Totalen = 43423+295+514 = 44232 = 19×2328

En speciell matematisk kodning styrker äktheten i antalet verser som de Koraniska Initialerna själva förekommer i. Som detaljerats i Tabell 11, förekommer samtliga Koraniska Initialer i Vers 1, förutom i Sura 42 (initialer i Verserna 1 och 2). Detta faktum bekräftas av det otroliga matematiska fenomenet som detaljerats i Tabell 14. Samma otroliga fenomen som återges i Tabell 12, kan även iakttagas här; om vi multiplicerar de två första kolumnerna i Tabell 14 i stället för att addera dem, får vi ändå en Slutsumma som är delbar med 19 (se Tabell 13).

Uppenbarligen är det mycket viktigt att ha två olika verser med initialer i Sura 42 för att det skall överensstämma med Koranens matematiska kod. Det faktum att Vers 1 i Sura 42 består av de två Koraniska Initialerna ”H.M.” och att den andra versen består av de tre initialerna ”A.S.Q.” har förbryllat Muslimska lärda och orientalister under 14 århundraden.

Vid slutet av detta Appendix, kommer läsaren att se att alla beståndsdelar av Koranen, bevisats äkta genom matematik. De delar vi hanterar här är ”antalet Koraniska Initialer i varje sura med initialer” och ”antalet verser som har Koraniska Initialer.” Tabellerna 11 till 13 har behandlat dessa två beståndsdelar.

Tabell 13: Multiplicera
de Första Två Kolumnerna i Tabell 12,
I stället för att Addera dem

Sura
Nr.
  Antal
Initialer
Antal Initialförsedda Verser
2 X

3

1

3 X

3

1

7 X

4

1

 

42 X

5

2

 

50 X

1

1

68 X

2

1

2022

30

2022 + 30 = 2052 (19×108)

Ytterligare matematiska bevis på äkthet visas i Tabellerna 14 och 15. I Tabell 14 är numren på alla initialförsedda suror adderade med antalet verser i varje sura, plus antalet verser som innehåller initialer, plus det gematriska värdet på de initialerna. Det Stora Slutsumman blir 7030, eller 19×370.

Tabell 12: Matematisk Kodning av
Antalet Verser Med Initialer

Sura
Nr.
Antal
Initials
Initialförsedda
Verser
2 3 1
3 3 1
7 4 1
10 3 1
11 3 1
12 3 1
13 4 1
14 3 1
15 3 1
19 5 1
20 2 1
26 3 1
27 2 1
28 3 1
29 3 1
30 3 1
31 3 1
32 3 1
36 2 1
38 1 1
40 2 1
41 2 1
42 5 2
43 2 1
44 2 1
45 2 1
46 2 1
50 1 1
68 2 1
822 79 30
822 + 79 + 30 = 931 (19×49)

Tabell 14: Matematiska Egenskaper hos de Initialförsedda Surorna.

Sura
Nummer
Antal
Verser
Antal Initialförsedda Verser Gematriskt Värde
på Initialerna
TOTAL
2 286 1 71 360
3 200 1 71 275
7 206 1 161 375
10 109 1 231 351
11 123 1 231 366
12 111 1 231 355
13 43 1 271 328
14 52 1 231 298
15 99 1 231 346
19 98 1 195 313
20 135 1 14 170
26 227 1 14 170
27 93 1 69 190
28 88 1 109 226
29 69 1 71 170
30 60 1 71 162
31 34 1 71 137
32 30 1 71 134
36 83 1 70 190
38 88 1 90 217
40 85 1 48 174
41 54 1 48 144
42 53 2 278 375
43 89 1 48 181
44 59 1 48 152
45 37 1 48 131
46 35 1 48 130
50 45 1 100 196
68 52 1 50+50 221
822 2743 30 3435 7030

822+2743+30 +3435 = 7030

Otroligt nog, multiplicerar vi de första två kolumnerna i Tabell 14, i stället för att addera dem, får vi fortfarande en Slutsumma som är delbar med 19 (Tabell 15).

Tabell 15: Multiplicera de Första 2 Kolumnerna i Tabell 14, I stället för att
Addera Dem

Sura Nummer   Antal Verser   Antal Initialförsedda Verser   Gematriskt Värde på Initialerna   TOTAL

2

X

286

+

1

+

71

=

644

3

X

200

+

1

+

71

=

672

7

X

206

+

1

+

161

=

1604

 

+

+

=

50

X

45

+

1

+

100

=

2351

68

X

52

+

1

+

(50+50)

=

3637

60071

+

30

+

3435

=

63536
(19×3344)

Antalet verser per sura, och numren som tilldelats varje vers, tillhör de grundläggande beståndsdelarna i Koranen. Utöver att dessa beståndsdelar bevisats äkta genom matematik, är dessutom både suror med och utan initialer kodade oberoende av varandra. Eftersom vi nu hanterar de suror som har initialer, visar Tabell 16 numren som tilldelats dessa suror, adderade med antalet verser i varje sura, plus summan av versnumren (1 + 2 + 3+ . + n). Slutsumman blir 190133, eller 19×10007.


Genom att addera numret på varje sura med numret på följande sura, och ackumulera summorna av suranummer allteftersom vi fortsätter denna process tills vi kommer till slutet av Koranen, kommer vi att ha ett värde som står i förhållande till var och en av surorna. Följaktligen kommer Sura 1 ha ett värde som motsvarar 1, Sura 2 kommer att ha ett värde av 1 + 2 = 3, Sura 3 kommer att ha ett värdet på 3 + 3 = 6, Sura 4 kommer att ha ett värde på 6 + 4 = 10, och så vidare till slutet av Koranen. Värden för de initialförsedda surorna visas i Tabell 17.

Alla värden beräknade för surorna utan initialer, blir sammanlagt 237785, vilket också är en multipel av 19 (237785 = 19×12515).

Tabell 16: Matematisk Struktur
av Verserna i Initialförsedda Suror

Suranummer Antal Verser Summa av Versnummer

Totalsumma

2 286 41041 41329
3 200 20100 20303
7 206 21321 21534

50 45 1035 1130
68 52 1378 1498
822 2743 186568 190133
(19×10007)

 

 

Tabell 17: Värden Som uppnås genom att Successivt Addera Suranumren.

Suranummer Beräknat Värde
2 3
3 6
7 28
10 55
11 66
12 78
13 91
14 105
15 120
19 190
20 210

44 990
45 1035
50 1081
68 1275
  15675
(19×825)

Matematisk Kodning av Speciella Ord

Ordet ”Gud” (Allah)

(1) Som demonstrerats tidigare, förekommer ordet ”Gud” 2698 gånger i Koranen, eller 19×142.

(2) Numren på de verser där ordet ”Gud” förekommer blir sammanlagt 118123, även det en multipel av 19 (118123 = 19×6217).

Dessa enkla fenomen gav oss flertalet svårigheter, medan vi räknade ordet ”Gud”, rakt upp och ner. Vi var en grupp som arbetade, utrustade med datorer, och alla med högskole-examen. Trots det gjorde vi många fel när vi räknade, beräknade, eller helt enkelt skrev ner antalet gånger som ordet ”Gud” hade räknats. De som fortfarande påstår att Muhammed var den som författade Koranen, är helt utan logik; han gick aldrig på högskolan, och han hade ingen dator.

(3) Från den första Koraniska Initialen (A.L.M. 2:1) till den sista initialen (N. 68:1), finns det 2641, 19×139, förekomster av ordet ”Gud”.

(4) Ordet ”Gud” förekommer 57 gånger i sektionen utanför Initialerna (Tabell 18).

(5) Genom att lägga samman numren på de suror och de verser där dessa 57 förekomster av ordet ”Gud” finns, får vi en slutsumma på 2432, eller 19×128. Se Tabell 18.

(6) Ordet ”Gud” förekommer i 85 suror. Om vi lägger ihop detta nummer, med numret på varje sura, plus numret på den första versen där vi ser ordet ”Gud”, plus numret på den sista versen där ordet förekommer, plus antalet verser mellan den första och den sista versen där ordet ”Gud” förekommer, blir Slutsumman 14212, eller 19×748. En förkortad presentation av siffrorna visas i Tabell 19.

(7) Koranens dominerande budskap är att det bara finns ”En Gud”. Ordet ”En,” på Arabiska Wahed” förekommer 25 gånger i Koranen. Sex av dessa förekomster syftar på annat än Gud (en sorts mat, en dörr, osv.). De andra 19 gångerna syftar på Gud. Dessa uppgifter finns i den klassiska uppslagsboken INDEX FÖR ORDEN I KORANEN (INDEX TO THE WORDS OF THE QURAN).

Det avgörande betydelsen av ordet ”EN” som Koranens grundläggande budskap, manifesteras i det faktum att Koranens gemensamma nämnare, 19, råkar var det gematriska värdet på ordet ”EN”.

Tabell 18: Förekomster av Ordet ”Gud” utanför de Initialförsedda Surorna

Suranummer Antal Verser Antal Förekomster
1 1,2 2
69 33 1
70 3 1
71 3,4,13,15,17,19,25 7
72 4,5,7,12,18,19,22,23 10
73 20 7
74 31,56 3
76 6,9,11,30 5
79 25 1
81 29 1
82 19 1
84 23 1
85 8,9,20 3
87 7 1
88 24 1
91 13 2
95 8 1
96 14 1
98 2,5,8 3
104 6 1
110 1,2 2
112 1,2 2
1798 634 57
(19×3)
Summan av sura & versnummer = 1798 + 634 = 2432 = 19 x 128Totalt antal förekomster av ordet ”Gud” utanför den initialförsedda sektionen = 57 (19 x 3).

 

 

Tabell 19: Alla Suror i Vilka Ordet ”Gud” (Allah) Nämns

  Suranummer Första Versen Sista Versen Antal Verser från Första till Sista
1 1 1 2 2
2 2 7 286 280
3 3 2 200 199

84 110 1 2 2
85 112 1 2 2
  3910     4260

3910+4260=8170 = 19X430

Dessa matematiska egenskaper täcker alla förekomster av ordet ”Gud”

Läs Appendix 2