Sura 97: Öde (Al-Qadr)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Vi uppenbarade den under Ödets Natt.*

2. Hur mäktig är inte Ödets Natt!

3. Ödets Natt är bättre än tusen månader.

4. Änglarna och Anden stiger ner däri, med deras Herres tillåtelse, för att utföra alla befallningar.

5. Fridfullt är det, tills gryningen kommer.

*97:1 Koranen placerades in i Muhammeds själ den 27:e natten av Ramadan, 13 F.H. (Före Hijrah). 
Se även 17.1, 44:3, 53:118 och Appendix 28.

 

Läs sura 98