Sura 100: De Som Galopperar (Al-’Aadeyaat)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Vid de snabba galopperarna.

2. Som tänder gnistor.

3. Invaderar (fienden) på morgonen.

4. Slår skräck däri.

5. Tränger in i hjärtat av deras territorium.

6. Människan är otacksam mot sin Herre.

7. Han vittnar om detta faktum.

8. Han älskar materiella saker för mycket.

9. Inser han inte att den dagen kommer då gravarna öppnas?

10. Och alla hemligheter läggs fram.

11. På den dagen kommer de att få veta, att deras Herre varit fullt Medveten om dem.

 

Läs sura 101