Sura 84: Brytningen (Al-Inshiqaaq)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Tiden kommer då skyn kommer att rämna.

2. Den kommer att underkasta sig sin Herre och upphöra.

3. Jorden kommer att jämnas ut.

4. Den kommer att skjuta ut sitt innehåll, när den exploderar.

5. Den kommer att underkasta sig sin Herre och upphöra.

6. O människor, ni är oåterkalleligt på väg mot ett möte med er Herre.

7. Vad gäller den som får sitt dokument i sin högra hand,

8. kommer hans räkenskap att vara lätt.

9. Han kommer att återvända i glädje till sitt folk.

10. Vad gäller den som får sitt dokument bakom sin rygg,

11. Kommer han att vara plågad av ånger.

12. Och kommer att brinna i Helvetet.

13. Han brukade agera arrogant bland sitt folk.

14. Han trodde aldrig att han skulle ställas till svars.

15. Jo minsann, hans Herre Såg honom.

16. Jag svär högtidligt vid den rosa gryningen.

17. Och vid natten när den breder ut sig.

18. Och vid månen och dess faser.

19. Ni kommer att röra er från fas till fas.

20. Varför tror de inte?

21. Och när Koranen reciteras för dem, faller de inte ner i prostrering.

22. Det är för att de som inte tror förkastar (Koranen).

23. GUD är fullt medveten om deras innersta tankar.

24. Lova dem ett smärtsamt straff.

25. Vad gäller de som trodde och förde ett rättfärdigt liv, får de en väl förtjänt belöning.

 

Läs sura 85