Kamelen

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Kamelen


Notis: Det följande är en reproduktion av artiklen ”The Camel.”

Av alla djur som nämns i skriften – hundar, hästar, åsnor, fåglar, gräshoppor, etc – valde Gud kamelen som den vi skulle reflektera över. I Koranen 88:17 läser vi:

”Varför reflekterar de inte över kamelerna och hur de är skapade?”

Kamelernas skapelse är ett mirakel i sig. Kamelen ses inte alltid som ett vackert djur. Men det är absolut perfekt för det som den behöver göra och var den behöver överleva. Detta är en gåva från Gud. Utan kameler skulle ingen kunna resa i öknen, så stora delar av världen skulle inte bara vara mycket svåra att leva i, utan helt omöjliga att leva i.

(16:5-7) ”Och Han skapade boskapen åt er för att ge er värme och många andra fördelar, även mat. De förser er också med lyx under er fritid och när ni reser. Och de bär på era lass till områden ni inte skulle kunna nå utan stor svårighet. Er Herre är verkligen Medlidsam, Barmhärtigast.”

There are two types of camels: the dromedary with a single hump and the Bactrian with two humps. The Bactrian lives primarily in Mongolia and Central Asia. It is shorter and stockier and more adapted to rocky terrain and cooler temperatures. Its endurance and strength are legendary. Up to 1000 pounds can be carried by the Bactrian camel and it can travel nearly 30 miles a day with that load.

The dromedary is found in the desert regions of Arabia and Africa. They are now a totally domesticated animal and they rely on their owners to provide their foods of choice: dates, good grass, and grains such as wheat and oats. But they are able to make do when food is scarce on whatever they can find: thorny bushes, dried leaves, old seeds, even nibbling on their owners’ tents!

Hela kamelen är ändamålsenlig för sin överlevnad och för sin hjälp till människan. En kamels fötter, trots att de har hovar, har stora trampdynor som sprider ut sig i sanden och hindrar djuret från att sjunka ner i sanden. Kamelens ansikte är utformat som skydd från sol och sand. De tjocka ögonbrynen, tunga ögonlocken och tjocka ögonfransarna håller alla bort sand, och det finns t.o.m. ett tredje ögonlock som kan sluta sig i hårda stormar. De stilla näsborrarna har speciella muskler som kamelen kan stänga mot blåsande sand. Öronen har tjockt hår inuti örat, liksom utanpå örat för att hindra smuts och sand från att komma in i örat, och eventuellt orsaka infektion.

En kamels puckel är en fettknöl. Denna används som en energikälla när det finns dåligt med mat. Puckeln kan i själva verket krympa när det inte finns någon mat, men kamelen kan leva på den i många dagar. Och den återhämtar sig perfekt så fort mat är tillgängligt igen. På grund av att mat är så sällsynt i öknen, måste kamelerna kunna äta vad som helt (till och med tälten). Insidan av munnen är så hård att kamelen kan bita och tugga taggiga kaktusplantor utan att skad munnen.

Det mest otroliga är hur kamelen hanterar hettan och brist på vatten. Först och främst har kameler en låg ämnesomsättning, så energi används långsamt. Den normala kroppstemperaturen skiljer sig väldigt mycket. Den kanske börjar vid en låg temperatur i början av dagen, och kan ha stigit flera grader tills på eftermiddagen. När människans temperatur stiger flera grader är vi sjuka. Kamelen är ett av de få djur som kan svettas. De grova kroppshåren, som också fungerar som skydd mot det direkta solljuset, låter också kamelen svettas. Att svettas är ett effektivare nedkylningssystem än att flåsa (som hos hundar) eftersom mindre värdefull vätska går förlorad. Dessutom, på dess otroligt effektiva sätt, svettas inte kamelen förrän kroppstemperaturen nästan nått toppen av den normala temperaturen. Den förlorar inte vatten från blod, endast från köttet. Alltså förblir blodet tillräckligt tunt för att cirkulera och avlägsna kroppsvärme. Kamelen dricker bara när de behövs, och ersätter då endast det som gått förlorat. Om han förlorat 15 liter under de sista två dagarna, kommer han att dricka 15 liter och gå sin väg. Han kanske inte dricker alls på vintern.

Kamelen kan också snabbt ersätta allt förlorat vatten – 100 liter på en väldigt kort tid. Andra djur som dricker för fort kan dö av förgiftning. Så kameler är verkligen anmärkningsvärda djur. När vi reflekterar över deras skapelse, som Gud instruerar oss att göra, kan vi inte låta bli att förundras över det sätt som Gud skapat dem för att perfekt passa in i sin nisch. Må Gud hjälpa var och en av oss att passa in i våra nischer likaså.

Lydia Kelley