APPENDIX 16

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Appendix 16 av Dr. Khalifas Auktoriserade Engelska Översättningen av Koranen

Dietiska Förbud


Koranen lär oss att Gud är extremt missnöjd med de som förbjuder något som inte specifikt förbjudits i Koranen (16:112-116). Upprätthållandet av förbud som inte specifikt nämnts i Koranen, kan jämställas idoldyrkan (6:142-152). Sådana förbud representerar någon annan gud(ar) vid sidan av Gud. Om du dyrkar ENDAST Gud, kommer du ENDAST upprätthålla Hans läror, och hedra de budord och förbud som instiftats bara av Honom.

Hur noggrant de dietiska förbuden i Koranen specificerats, illustreras bäst i 6:145-146. Vi lär oss från dessa två verser att när Gud förbjuder ”kött”, förbjuder Han ”kött” och ingenting annat, och när Han förbjuder ”fett”, är det specifikt det Han förbjuder. Dessa två verser informerar oss om att ”köttet” från grisar är förbjudet, inte ”fettet.” Uppenbarligen visste Gud att många länder skulle använda ister i bakverk och andra matprodukter, och att en sådan användningen inte gör maten Haraam (förbjuden). Koranen förbjuder specifikt fyra sorters kött (2:173, 5:3, 6:142-145, och 16:112):

Säg, ”I det som uppenbarats för mig, finner jag ingenting som förbjudits någon som äter, såvida det inte är (1) kadaver, (2) rinnande blod, (3) köttet från grisar, för det är orent, och (4) kött som hädiskt dedicerats till annat än Gud” Om man tvingas äta dessa utan illvilja eller avsikt, är din Herre Förlåtare, Den Barmhärtigaste. (6:145)