Sura 55: Den Nådigaste (Al-Rahman)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Den Nådigaste.

2. Lärare av Koranen.

3. Skapare av människorna.

4. Han lärde dem att urskilja.

5. Solen och månen är perfekt avvägda.

6. Stjärnorna och träden prostrerar.

7. Han konstruerade skyn och etablerade lagen.

8. Ni ska inte överträda lagen.

9. Ni ska etablera rättvisa, kränk inte lagen.

10. Han skapade jorden för alla varelser.

11. I den finns frukter och dadelpalmer med sin hängande frukt.*

*55:11 Jämför rymdskeppet Jordens förnyelsebara system och astronauter som fortplantar sig, 
med det mest sofistikerade rymdskeppet 
som vi sänder ut i rymden. Prisad vare Gud.

12. Även frön och kryddorna.

13. (O människor och jinner), vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

14. Han skapade människan från åldrad lera, som krukmakarens lera.

15. Och skapade jinnerna från flammande eld.

16. (O människor och jinner), vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

17. Herren av de två öst och de två väst.

18. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

19. Han separerar de två haven där de möts.

20. En barriär är placerad dem emellan, för att hindra dem från att överträda.

21. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

22. Ni hämtar pärlor och koraller ur dem båda.

23. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

24. Han gav er skepp som färdas på haven likt flaggor.

25. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

26. Alla på jorden försvinner.

27. Endast er Herres närvaro består. Besittare av Majestät och Ära.

28. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

29. Åkallar Honom gör alla i himlarna och på jorden. Varje dag är Han i full kontroll.

30. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

31. Vi kommer att ställa er till svars, O människor och jinner.

32. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

33. O ni jinner och människor, om ni kan tränga igenom de yttre gränserna av himlarna och jorden, träng då igenom. Ni kan inte tränga igenom utan auktorisation.

34. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

35. Ni bombarderas med projektiler av eld och metall och ni kan inte vinna.

36. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

37. När skyn vittras sönder och blir rosafärgad som färg.

38. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

39. På den dagen, kommer ingen människa, eller jinn, att tillfrågas om sina synder.

40. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

41. (Det är för att) de skyldiga kommer att kännas igen på sitt utseende; de kommer att tas i luggarna och fötterna.

42. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

43. Detta är Gehenna som de skyldiga brukade förneka.

44. De kommer att cirkulera mellan det och ett otåligt inferno.*

*55:44 Fullständiga detaljer om den Höga Himlen, 
Låga Himlen, Skärselden, Helvetet 
och det otåliga infernot ges i Appendix 5 och 11.

45. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

46. För de som vördar sin Herres majestät, två trädgårdar (en för jinnerna och en för människorna).

47. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

48. Full av gåvor.

49. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

50. Två bäckar finns i dem, flödande.

51. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

52. Av alla frukter i dem, två sorter.

53. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

54. Medan de vilar sig på möbler klädda i satin, är frukterna inom räckhåll.

55. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

56. Deras vackra makar hade aldrig rörts av någon människa eller jinn.

57. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

58. De liknar pärlor och koraller.

59. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

60. Är belöningen för godhet något annat än godhet?

61. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

62. Under dem finns två trädgårdar (en för jinnerna och en för människorna).

63. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

64. Sida vid sida.

65. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

66. I dem, brunnar att pumpas.

67. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

68. I dem finns frukter, dadelpalmer och granatäpple.

69. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

70. I dem finns vackra makar.

71. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

72. Avskilda i tält.

73. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

74. Ingen människa rörde någonsin dem, ej heller någon jinn.

75. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

76. De vilar sig på gröna mattor, i vackra omgivningar.

77. Vilka av er Herres underverk kan ni förneka?

78. Upphöjd över allt annat är er Herres namn, Besittare av Majestät och Ära.

 

Läs sura 56