Sura 1: Nyckeln (Al-Fatehah)

1. I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.*

2. Prisad vare GUD, Universums Herre.

3. Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste.

4. Domedagens Härskare.

5. Endast Dig dyrkar vi. Endast Dig ber vi om hjälp.

6. Vägled oss på den rätta vägen;

7. Vägen som följs av de Du välsignat; ej på vägen av de som förtjänat vrede, ej heller av de som avviker.

*1:1 Koranens första vers representerar grunden på vilket ett övermänskligt 19-baserat matematiskt mirakel är byggt. Detta viktiga uttalande består av 19 Arabiska bokstäver och varje ord i det förekommer i mångfalder av 19 i hela Koranen (se Appendix 1 & 29 för detaljerna).
*1:1-7 Sura 1 är Guds gåva till oss för att etablera kontakt med Honom genom de dagliga Kontaktbönerna. Detta faktum bestyrks av en revolutionerande lätt-att-förstå-men-omöjlig-att-imitera matematisk komposition, som utmanar de största matematikerna på jorden och lämnar dem svarslösa; den är långt utöver mänsklig förmåga:
(1) Suranumret åtföljt av antalet verser, på rad, 
ger 1 1 2 3 4 5 6 7. Detta tal är en multipel av 19.
(2) Ersätter vi versnumren med antalet bokstäver i varje vers får vi 1 19 17 12 11 19 18 43. 
Detta tal är också en multipel av 19.
(3) Sätter vi in det totala gematriska värdet på 
varje vers, får vi 1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43 6009. Detta tal är en multipel av 19.
(4) Numret ovan innefattar samtliga delar av Sura 1 och består av 38 siffror (19x2).
(5) Det är anmärkningsvärt, att detta 38-siffriga tal fortfarande är delbart med 19, när vi skriver dess komponenter baklänges som praktiserat av Araberna. Följaktligen är 6009 43 1072 18 836 19 241 11 618 12 581 17 786 19 1 också en multipel av 19.
Versnr. Antal Bokstäver Gematriska Värdet
1 19 786
2 17 581
3 12 618
4 11 241
5 19 836
6 18 1072
7 43 6009
Totalt 139 10143
(6) De matematiska presentationerna nämnda ovan, har del i åtskilliga extraordinära matematiska fenomen som bekräftar alla detaljer i de fem dagliga Kontakt Bönerna (appendix 15).
(7) Många fler häpnadsväckande fenomen återges i 
Appendix 1. På så sätt får läsaren från första 
början påtagliga bevis för att detta är Guds budskap till världen.

Läs sura 2