Sura 95: Fikonet (Al-Teen)

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

 

1. Vid fikonet och oliven.

2. Berget Sinai.

3. Och denna hedrade stad (Mekka).*

4. Vi skapade människan i den bästa formen.

5. Och gjorde honom sedan till den lägsta av de lägsta.

6. Förutom de som tror och för ett rättfärdigt liv; de får en belöning som är väl förtjänad.

7. Varför förkastar ni fortfarande tron?

8. Är inte GUD den Visaste av alla visa?

*95:1-3 Fikonet, oliven, Sinai, och Mekka symboliserar 
möjligen Adam, Jesus, Moses, Abraham och Muhammed, 
respektive. På så sätt är alla större religioner 
representerade.

 

Läs sura 96